nieuws

Rechtzaak loopt tegen ex-bestuursleden na faillissement Twico Holding BV

Retailing

‘s-HERTOGENBOSCH – Ex-Twico leden laten het er niet bij zitten nu het faillisement is uitgesproken van Twico Holding BV. De rechtzaak loopt inmiddels tegen de ex-bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Twico (Stak) die de ex-leden onlangs informeerde over het op 12 april door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch uitgesproken faillissement van Twico Holding BV.

Het voormalig bestuur van Twico Holding (Stak; Stichting Administratie Kantoor Twico) meldt in de brief aan hun ex-leden en voormalig certificaathouders dat het faillissement was aangevraagd door Intrabike BV te Sevenum, Twico Inkoopgroep BV te Sevenum en Twico Inkoop en Marketing Combinatie BV Te Sevenum. Verder wordt in de Stak-brief gesteld dat: ‘De rechter van mening was dat voldoende gebleken is dat Twico Holding BV feitelijk in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.’

Schuldeisers van Twico Holding BV kunnen zich melden bij de curator. Dit is Mr. F. Stiekema van Holla advocaten te ’s-Hertogenbosch. Tel. 073-6161100 of F.Steiekema@holla.nl.

Een van de ex-Twico leden meldt dat er op dit moment een rechtzaak loopt tegen de ex-bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Twico (Stak) evenals andere Twico betrokkenen. Aanleiding voor de gerechtelijke procedure is onder andere wat er tijdens een op  27 januari 2011 gehouden vergadering van certificaathouders van Twico Holding BV naar voren is gekomen. Certificaten die eens € 9.000,- waard waren bleken tijdens die vergadering afgewaardeerd naar 68 eurocent. Volgens directeur Perry Jansen van Twico Retail Support was het zelfs nog erger gesteld met die waarde. Volgens zijn zeggen bedroeg die in mei 2010 zelfs negatief op – 6,90 euro.

Tevens werd tijdens de vergadering bevestigd dat alle dochterondernemingen van Twico Holding BV waren verkocht voor 1 euro. Deze verkoop vond plaats zonder medeweten van de certificaathouders. Volgens directeur Perry Jansen van Twico Retail Support was die verkoop verlopen met in achtneming van de statuten van de onderneming die bepalen dat het bestuur gerechtigd is deze beslissingen te nemen zonder de certificaathouders daarbij te raadplegen.

De groep van ex-leden van Twico Holding BV bestrijdt dit en baseren daarnaast hun gerechtelijke procedure op wanbestuur. De ex-bestuursleden van Stak Twico Holding BV en andere Twico betrokkenen hebben inmiddels een dagvaardiging ontvangen; de gerechtelijke procedure is ook begonnen met het overleggen van verweerschriften van de advocaten van de gedagvaardigden; wel is een eerste zitting onlangs uitgesteld.

Overigens, Twico heet tegenwoordig Bikes & Retail. Twico Retail Support maakte op 24 januari 2011 bekend dat een groep private investeerders een meerderheidsbelang heeft verworven in Bikes & Retail (voorheen Twico Retail Support).

De redactie van Tweewieler roept ex-Twico leden evenals leden van Bikes & Retail op te reageren op dit artikel.

Reageer op dit artikel