nieuws

BOVAG vraagt provincie en Europese Commissie om aandacht voor fiets

Retailing

BOVAG vraagt provincie en Europese Commissie om aandacht voor fiets

BUNNIK – Nu de provinciale statenverkiezingen achter de rug zijn, gaan de politieke partijen met elkaar aan tafel om een coalitieakkoord te smeden. BOVAG heeft de formateurs en fractievoorzitters in alle provincies via een brief op het hart gedrukt dat er meer geld moet komen voor fietsbeleid. Verder heeft BOVAG de Europese Commissie gevraagd de fiets te betrekken in de klimaatsdoelstellingen voor 2050.

BUNNIK –  Nu de provinciale statenverkiezingen achter de rug zijn, gaan de politieke partijen met elkaar aan tafel om een coalitieakkoord te smeden. BOVAG heeft de formateurs en fractievoorzitters in alle provincies via een brief op het hart gedrukt dat er meer geld moet komen voor fietsbeleid. Verder heeft BOVAG de Europese Commissie gevraagd de fiets te betrekken in de klimaatsdoelstellingen voor 2050.

Voor provincies is de stimulering van fietsgebruik een ‘goedkope’ manier om doelen te realiseren op het terrein van duurzaamheid, doorstroming, volksgezondheid en ruimtebeslag. De nationale overheid heeft de afgelopen periode het goede voorbeeld gegeven door de fietsbudgetten flink omhoog te schroeven. Dit alles is aangejaagd door de Fietsnota van voormalig Kamerlid Atsma, die in nauwe samenwerking met BOVAG tot stand is gekomen. Echter, de invloed van het Rijk op fietsbeleid is slechts beperkt, die ligt namelijk voornamelijk bij de decentrale overheden (zoals de provincies). Het is volgens BOVAG de hoogste tijd dat ook daar tot actie wordt overgegaan.
 
Belang fiets klimaatbeleid
Daarnaast wil BOVAG de politici in Brussel bewust maken van de fiets als een van de oplossingen in de klimaatproblematiek. De Europese Commissie heeft onlangs de voorlopige klimaatdoelstellingen voor 2050 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de vervoersector haar uitstoot met 60% zal moeten beperken in 2050. BOVAG is verbaasd dat fietsgebruik geen deel uitmaakt van deze strategie. Fietsen leveren namelijk geen (tot vrijwel geen voor e-bikes) CO2 uitstoot op en kunnen in veel gevallen worden gebruikt om een autorit te vervangen. Daarmee is het dus bij uitstek een klimaatvriendelijk vervoersmiddel dat stimulering verdient. BOVAG hoopt dat Brussel zich via de Tweede Kamer alsnog bewust wordt van deze gemiste kans zodat er de komende jaren hard gewerkt wordt om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen.

Reageer op dit artikel