nieuws

Prinsjesdag: bedrijfsfiets niet buiten werkkostenregeling, MRB motoren omhoog

Retailing

Prinsjesdag: bedrijfsfiets niet buiten werkkostenregeling, MRB motoren omhoog

DEN HAAG – Minister De Jager heeft nog geen uitvoering gegeven aan de motie om de bedrijfsfiets buiten de nieuwe werkkostenregeling te houden. De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor motorfietsen wordt verhoogd. Dat blijkt uit het Belastingplan 2011.

DEN HAAG – Minister De Jager (foto) heeft nog geen uitvoering gegeven aan de motie om de bedrijfsfiets buiten de nieuwe werkkostenregeling te houden. De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor motorfietsen wordt verhoogd. Dat blijkt uit het Belastingplan 2011.

BOVAG heeft haar teleurstelling geuit dat Minister de Jager wat de bedrijfsfiets vooralsnog in gebreke blijft. "Een grote Kamermeerderheid is het met BOVAG eens dat de bedrijfsfiets in die regeling op nul gewaardeerd moet worden, omdat de populariteit van de bedrijfsfiets anders in gevaar komt," zegt perswoordvoerder Paul de Waal. "En dat is onwenselijk omdat stimuleren van de bedrijfsfiets gunstige effecten heeft op verkeersdrukte en gezondheid. BOVAG rekent er op dat de Tweede Kamer dit bij de behandeling van het Belastingplan aan de orde zal stellen."

Vervolgens is bepaald dat de verhoging van de MRB voor motoren via het Belastingplan tot en met 2013 vastgezet wordt op 6% voor de jaren 2011 en 2012 en 12% voor 2013 (exclusief inflatiecorrectie). Materieel wordt hiermee dezelfde situatie bereikt als beoogd in het Belastingplan 2009.
De motorrijtuigenbelasting (MRB) verhoging voor motorfietsen wordt wel doorgezet -blijkt uit het voorstel voor het Belastingplan 2011- terwijl de verhoging van diezelfde MRB voor personenauto’s wordt stopgezet.

"Een vreemde zaak," stelt Eugène Daams, secretaris van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging. “Als we bij de personenauto’s de MRB niet verhogen lijkt het me niet meer dan logisch dat we bij gemotoriseerde tweewielers hetzelfde uitgangspunt aanhouden.” Het argument van minister De Jager dat de verhouding tussen belastingdruk (laag) en externe kosten (relatief hoog) voor deze groep voertuigen te veel uit evenwicht is, en daarmee een andere behandeling rechtvaardigt, doet Daams af als “zeer slecht onderbouwd. Op dit punt hebben wij al eerder verzocht om buiten discussie staande feiten. Het rapport waarop de uitspraak van de minister is gebaseerd is flinterdun, hetgeen door de betrokken ambtenaren wordt bevestigd,” aldus Daams.

Reageer op dit artikel