nieuws

Elektrisch (auto)rijden neemt een vlucht

Retailing

Elektrisch (auto)rijden neemt een vlucht

AMSTERDAM – Volgens de RAI Vereniging slaat de aanpak voor elektrisch rijden in Nederland aan. Door goede samenwerking van private en publieke partijen zijn er grote eerste stappen gezet naar de versnelling van de introductie van elektrische voertuigen, zo stelt het Formule E team in haar voortgangsrapportgage Elektrisch Rijden.

AMSTERDAM – Volgens de RAI Vereniging slaat de aanpak voor elektrisch rijden in Nederland aan. Door goede samenwerking van private en publieke partijen zijn er grote eerste stappen gezet naar de versnelling van de introductie van elektrische voertuigen, zo stelt het Formule E team in haar voortgangsrapportgage Elektrisch Rijden.

Zo is al overeenstemming bereikt voor standaard stekkers, universele toegang tot oplaadpalen en zijn verschillende subsidieprogramma’s succesvol van start gegaan. Ook is het Formule E-team opgericht dat mede verantwoordelijk is voor deze resultaten. In reactie hierop hebben autofabrikanten laten weten meer elektrische auto’s in Nederland op de markt te brengen.

Dat concluderen de ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Van der Hoeven van Economische Zaken in de eerste voortgangsrapportage Elektrisch Rijden die 15 juli jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet wil automobiliteit verduurzamen en de energiepositie van Nederland versterken. Een van de mogelijkheden waar dit kabinet op inzet is, naast bronbeleid en alternatieve brandstoffen voor de korte termijn, elektrisch rijden voor lange termijn. In het afgelopen jaar zijn er talrijke maatregelen genomen die de marktintroductie van deze voertuigen moeten versnellen. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de overheid dit proces kan stimuleren en faciliteren, maar niet kan forceren.

In de voortgangsrapportage wordt geconcludeerd dat de auto-industrie de ontwikkeling van elektrisch rijden zeer voortvarend oppakt. Sneller dan voorzien komen er in de komende jaren grote aantallen elektrische auto’s beschikbaar. Daarbij is de plugin hybride voor de meeste fabrikanten de tussenstap naar de volledige elektrische voertuigen. Met het oog op deze versnelde ontwikkeling zal de overheid invulling geven aan het launching customership. Daarbij wordt in de komende maanden onderzocht hoe een dergelijke regeling ervoor kan zorgen dat het voor potentiële kopers aantrekkelijke wordt om een elektrisch voertuig aan te schaffen.

RAI Vereniging is vertegenwoordigd in het kern-team van het Formule E-team en levert een actieve bijdrage aan de door het Formule E-team ingestelde werkgroepen. Daarnaast levert RAI Vereniging via haar Platform Elektrische Mobiliteit een belangrijke bijdrage aan het stimueleren van elektrisch rijden.

Reageer op dit artikel