nieuws

ETRA blij met rapport Europees Parlement

Retailing

ETRA blij met rapport Europees Parlement

GENT (B) – Begin juni heeft de Transport&Toerisme commissie van het Europese Parlement een rapport unaniem overgenomen dat de strategie uitzet voor een duurzame toekomst voor transport. Dat rapport erkent de cruciale rol van het fietsen in de stedelijke mobiliteit en promoot de fiets als zodanig.

GENT (B) – Begin juni heeft de Transport&Toerisme commissie van het Europese Parlement een rapport unaniem overgenomen dat de strategie uitzet voor een duurzame toekomst voor transport. Dat rapport erkent de cruciale rol van het fietsen in de stedelijke mobiliteit en promoot de fiets als zodanig.

Het rapport is het resultaat van lang onderhandelen, waarbij de ETRA sterk heeft gelobbyd om de fiets erin te krijgen. De titel van het rapport is ‘A sustainable Future for Transport’. De tekst stelt dat co-modaliteit oftewel het samengaan van verschillende vormen van mobiliteit het meest effectief is om stedelijk transport milieuvriendelijker en veiliger te maken. Die verschillende vormen moeten dan zo efficiënt mogelijk worden benut.

ETRA heeft speciaal gelobbyd om de fiets op te laten nemen als een onmisbaar onderdeel van stedelijk transport, een onmisbare schakel in de mobiliteitsketen. ETRA heeft verder benadrukt en dit is ook gehonoreerd in het rapport, dat dé manier om het fietsen te stimuleren een uitstekende infrastructuur voor fietsers is. In een speciaal amendement is opgenomen dat investeringen hiervoor met 20% zullen toenemen tot aan 2020.

Het rapport zal onder stemming komen in de plenaire sessie in juli.

Reageer op dit artikel