nieuws

Eric Beers eerste voorzitter van Platform Elektrische Mobiliteit

Retailing

Eric Beers eerste voorzitter van Platform Elektrische Mobiliteit

AMSTERDAM – Met de benoeming van Eric Beers (52) tot voorzitter van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) krijgt dat platform een extra impuls. Een en ander is in lijn met de visie van RAI Vereniging, die ervan uitgaat dat duurzame mobiliteit essentieel is voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

AMSTERDAM – Met de benoeming van Eric Beers (52) tot voorzitter van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) krijgt dat platform een extra impuls. Een en ander is in lijn met de visie van RAI Vereniging, die ervan uitgaat dat duurzame mobiliteit essentieel is voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Beers was al vanaf de oprichting nauw betrokken bij PEM en heeft er met deze stap voor gekozen zijn werkzaamheden 100% in te zetten voor duurzame mobiliteit. Naast zijn werkzaamheden binnen de Stichting Carbon-Light Mobility en zijn innovatieve project ´Hytruck´ zal hij twee dagen per week besteden aan PEM.

RAI Vereniging is blij met de keuze die Eric Beers heeft gemaakt, “Eric is vanaf het allereerste begin betrokken bij PEM en geeft met deze stap aan dat ook te willen blijven doen. PEM maakt daarmee een stevige sprong voorwaarts” aldus Cees Boutens die tot nu toe het Platform Elektrische Mobiliteit ad interim voor zat.
“Het verder brengen van elektrische mobiliteit kan alleen als er intensief samengewerkt gaat worden tussen de verschillende partijen in dit speelveld. Het verbinden van ons netwerk met dat van andere belangrijke partijen in dit veld is van essentieel belang voor het slagen van de uitdaging die er qua elektrisch vervoer voor ons ligt, daar wil ik me samen met het PEM team binnen RAI Vereniging voor gaan inzetten”, aldus Eric Beers.

Beers is van plan om PEM een stevige duw in de richting van volwassenheid te geven. Met een uitbreiding van het aantal deelnemers en een professionalisering ten aanzien van de betrokkenheid wil hij de businesscase van PEM verder uitbouwen. Het Platform Elektrische Mobiliteit heeft als doel het stimuleren van de marktintroductie van elektrische voertuigen. Het Platform Elektrische Mobiliteit binnen RAI Vereniging ondersteunt in dat kader actief het Formule E-team dat door de overheid is ingesteld.

Reageer op dit artikel