nieuws

Alternatieve sloopregeling gemotoriseerde tweewielers

Retailing

Alternatieve sloopregeling gemotoriseerde tweewielers

AMSTERDAM – De invoering van een sloopregeling voor gemotoriseerde (tweetakt) tweewielers is wellicht een stap te ver. Met een breed gedragen aanpak vanuit de industrie zullen waarschijnlijk veel snellere stappen gemaakt kunnen worden in het milieuvriendelijker maken van deze vervoermiddelen.

AMSTERDAM – De invoering van een sloopregeling voor gemotoriseerde (tweetakt) tweewielers is wellicht een stap te ver. Met een breed gedragen aanpak vanuit de industrie zullen waarschijnlijk veel snellere stappen gemaakt kunnen worden in het milieuvriendelijker maken van deze vervoermiddelen.

“Denk daarbij aan een versnelde invoering van de Europese milieueisen voor gemotoriseerde tweewielers die overeenkomen met de Euro 5 en 6 normen die op dit moment al gelden voor personenauto’s met benzinemotor”, geeft Eugène Daams, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers binnen RAI Vereniging, aan. “Die mening is breed gedragen bij de fabrikanten en importeurs van gemotoriseerde tweewielers die aangesloten zijn bij ACEM, de Europese koepelorganisatie waarin ook RAI Vereniging participeert”, aldus Daams.
 
Een andere aanpak, die veel meer recht doet aan de kopers van tweetakt motor-, brom-  en snorfietsen, is de introductie van een APK voor gemotoriseerde tweewielers. ”Let wel, vandaag verkochte nieuwe gemotoriseerde tweewielers met een tweetaktmotor voldoen volledig aan alle wettelijke eisen, dus ook aan de nu geldende milieueisen” geeft Daams duidelijk aan “die mensen zouden met de invoering van een sloopregeling voor tweetaktmotoren ernstig nadeel ondervinden van hun aankoop, dat kan niet de bedoeling zijn”.

De invoering van een periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers is zeker wenselijk als gekeken wordt naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De omvang van het totaal aantal gemotoriseerde tweewielers in Nederland zal naar verwachting toenemen, het gebruik van deze voertuigen wordt steeds meer gezien als een volwassen en functionele oplossing voor het terugdringen van files en parkeerproblemen. Verkeersveiligheid, en milieu zijn de twee belangrijkste drijfveren achter de wens voor een periodieke keuring. Ook de gelijke behandeling tussen de eerste, af-fabriek montage, en de aftermarket montage van onderdelen maken een periodieke keuring een geschikt instrument voor controle en handhaving.

Reageer op dit artikel