nieuws

Platform Elektrische Mobiliteit uit de startblokken

Retailing

Platform Elektrische Mobiliteit uit de startblokken

AMSTERDAM – Met een enorme opkomst, een levendige zaaldiscussie en een gezellige netwerkborrel is onlangs het Platform Elektrische Mobiliteit van RAI Vereniging met een eerste bijeenkomst uit de startblokken gekomen.

AMSTERDAM – Met een enorme opkomst, een levendige zaaldiscussie en een gezellige netwerkborrel is onlangs het Platform Elektrische Mobiliteit van RAI Vereniging met een eerste bijeenkomst uit de startblokken gekomen.

“Dit is precies wat we voor ogen hadden”, aldus Cees Boutens, voorzitter a.i. van het Platform Elektrische Mobiliteit. “Een actieve zaal die volop meedeed aan de discussie en ons qua actiepunten een stuk verder heeft gebracht, daar deden we het voor”.

Na een korte inleiding door Roelf de Boer, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, waarin het toverwoord ‘samenwerken’ was en waarin tevens werd aangestipt dat elektrisch rijden één van de vele oplossingen voor de toekomst is, kwam de zaal vrij snel op stoom.

Moderator Eric Beers doorliep aan de hand van stellingen een aantal heikele punten die de introductie van elektrische vervoermiddelen met zich meebrengt. “Alleen 100% elektrisch is elektrisch”, “Elektrisch vervoer beperkt onze mobiliteitsvrijheid”, “8 miljoen elektrische auto’s leggen ons elektriciteitsnetwerk plat” en “Nederland wordt de Europese proeftuin, want we hebben geen auto-industrie” gaven aanleiding tot veel vragen en evenzoveel meningen.

Aan het einde van de middag trokken Cees Boutens en Eric Beers een aantal belangrijke conclusies:
1. Er is een duidelijke behoefte aan harde feiten, cijfers en definities in dit dossier.
2. De veiligheid van elektrische voertuigen in het verkeer behoeft nader onderzoek.
3. De accutechnologie staat nog in haar kinderschoenen, hoe ontwikkelt deze zich in de nabije toekomst?
4. De invulling van de verschillende proeftuinen biedt een prachtige kans om voorop te lopen in het opdoen van ervaringen met elektrisch vervoer.

Het platform heeft uit de aanwezigen een denktank samengesteld, die in januari 2010 een voorstel uitwerkt over de thema’s die in 2010 door het Platform Elektrische Mobiliteit worden opgepakt.  Daarnaast zal het beursconcept ‘Straat van de Toekomst’, verder uitgewerkt worden, waarin het grote publiek onder andere kennis kan maken met elektrische mobiliteit en de verdere verduurzaming van mobiliteit in brede zin.

Reageer op dit artikel