nieuws

BOVAG-wensen CAO niet gehonoreerd

Retailing

BOVAG-wensen CAO niet gehonoreerd

BUNNIK – BOVAG krijgt van de FWM (Federatie Metaal & techniek), mede onder druk van vakbonden, geen ruimte om eigen CAO-afspraken te maken. FWM heeft per vandaag het federatielidmaatschap van BOVAG beëindigd. BOVAG moet nu alleen verder en zal de vakbonden zo snel mogelijk uitnodigen om de nieuwe situatie te bespreken.

BUNNIK – BOVAG krijgt van de FWM (Federatie Metaal & techniek), mede onder druk van vakbonden, geen ruimte om eigen CAO-afspraken te maken. FWM heeft per vandaag het federatielidmaatschap van BOVAG beëindigd. BOVAG moet nu alleen verder en zal de vakbonden zo snel mogelijk uitnodigen om de nieuwe situatie te bespreken.

 

BOVAG heeft de afgelopen decennia in FWM-verband CAO-afspraken gemaakt. In oktober kwam een voorstel op tafel voor opvolgers van zes verschillende CAO’s in de Metaal & Techniek, die op 1 december afliepen. Vijf van de zes CAO’s zijn inmiddels met vakbonden afgesloten en in werking getreden. BOVAG heeft het CAO-voorstel echter niet aanvaard, omdat het onvoldoende past bij de situatie in de BOVAG-branche. De FWM staat aan BOVAG echter geen ruimte toe om eigen afspraken te maken voor de CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en heeft het federatie-lidmaatschap van BOVAG beëindigd.

BOVAG wil nu zo snel mogelijk zélf met de bonden om tafel om de ontstane situatie te bespreken en te komen tot maatwerkafspraken voor de BOVAG-bedrijven; afspraken die passen bij de sombere economische realiteit in de sector.

 

Hoe nu verder?

Begin januari buigt het hoofdbestuur van BOVAG zich over de nieuwe situatie. BOVAG-onderhandelaar Jos Kleiboer: ‘Daarbij staat voorop dat BOVAG zich tot het uiterste zal inspannen om de belangen van haar leden te behartigen en de werkgelegenheid in de sector te behouden.’

BOVAG inventariseert momenteel de gevolgen van de breuk met de FWM. Kleiboer: ‘In de achterliggende jaren hebben wij altijd goed samengewerkt met onze collega’s in de sector Metaal en Techniek. Momenteel lukt dat intern, binnen de federatie, helaas niet en varen we noodgedwongen een eigen, externe koers. Wat BOVAG betreft hoeft er in elk geval op pensioengebied niets te veranderen. Onderwijszaken regelde BOVAG al rechtstreeks met de vakbonden en dat zal zo blijven.’

 

Nawerking CAO

Op 1 december 2009 liep de huidige CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf af. Omdat  BOVAG met vakbonden nog geen overeenstemming heeft over een nieuwe CAO is nu sprake van een CAO-loze periode. De huidige CAO-bepalingen hebben echter ‘nawerking’, dat wil zeggen dat ze gewoon van kracht blijven tot het moment dat er een nieuwe CAO wordt afgesloten. Op de ledensite staat alle informatie over de nawerking van de huidige CAO.

Reageer op dit artikel