nieuws

‘Werkkostenregeling 2011 forse uitbreiding fietsenregeling’

Retailing

‘Werkkostenregeling 2011 forse uitbreiding fietsenregeling’

TILBURG – In de miljoenen nota 2010 is het nieuwe begrip ‘werkkostenregeling’ opgenomen. Het regende persberichten en publicaties van allerlei bureau`s op het gebied van HRM, accountancy en andere fiscalisten afgelopen week in de media.

TILBURG – In de miljoenen nota 2010 is het nieuwe begrip ‘werkkostenregeling’ opgenomen. Het regende persberichten en publicaties van allerlei bureau`s op het gebied van HRM, accountancy en andere fiscalisten afgelopen week in de media.

Door deze berichtgeving is bij velen de indruk gewekt dat door de komst van de werkkostenregeling bestaande regelingen afgeschaft zouden worden. Volgens Rein van den Bogaert, directeur van Damocles Arbeidsvoorwaarden & Advies is dit een verkeerde diagnose.

“De werkkostenregeling bouwt namelijk voort op bestaande wettelijke begrippen, inclusief de nadere invulling ervan, maar krijgt een sterk forfaitair karakter. Daarmee komt het tegemoet aan de breed levende wens om op het terrein van vergoedingen en verstrekkingen een eenvoudiger stelsel te creëren. Bedoeling is om per 1 januari 2011 zal het huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting worden vervangen door een vrijstelling van 1,5 procent van de fiscale loonsom.

In de memoires van toelichting op het belastingplan 2010 is heel toepasselijk de woon-werkfiets als voorbeeld genomen. Voor heel 2010 verandert er niets. Men dient dan nog steeds aan een aantal voorwaarden te voldoen om van de fietsenregeling gebruik te kunnen maken. Men mag maar eens per drie kalenderjaren deelnemen, men moet aantonen dat de fiets gebruikt wordt voor woon-werkverkeer en er gelden maximale fiscale vrijstellingsbedragen.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de fiscale fietsenregeling fors uitgebreid. In het nieuwe stelsel kan de werkgever zonder te beoordelen of de fiets in voldoende mate voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, zonder terugblik of de werknemer in de afgelopen drie jaar al een fiets heeft ontvangen, en zonder de grens van € 749,- (2009 ) voor de aanschafprijs of van € 82,- (2009) per kalenderjaar voor met de fiets samenhangende zaken in het oog te hoeven houden, alle kosten die met de fiets samenhangen die hij voor zijn rekening wil nemen in dit forfait boeken. Geeft de werkgever in één keer tien fietsen aan zijn personeel dan hoeft hij dat niet meer per werknemer vast te leggen.

Vooralsnog gaat het om een onderdeel van het belasting plan 2010. Allerlei partijen gaan hier nog hun ei over leggen en zullen zaken anders uitpakken. Ook de aanpassing van de Uitvoeringsregeling loonbelasting op deze voorstellen zijn nog niet bekend gemaakt. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat de jarenlange lobby van BOVAG, om de elektrische fiets binnen de woon-werkverkeerregeling te laten vallen, door de komst van de ‘werkkostenregeling’ overbodig is geworden.”

Reageer op dit artikel