nieuws

Veel meer fietspad dan bekend in ons land

Retailing

Veel meer fietspad dan bekend in ons land

UTRECHT – Nederland is op dit moment zeker 29.000 kilometer fietspad rijk. Dat is meer dan anderhalf maal zo veel als tot dusver werd aangenomen. Daarnaast is nog zeker 4.700 kilometer weg voorzien van fietsstroken. Ook dat is veel meer dan verondersteld.

UTRECHT – Nederland is op dit moment zeker 29.000 kilometer fietspad rijk. Dat is meer dan anderhalf maal zo veel als tot dusver werd aangenomen. Daarnaast is nog zeker 4.700 kilometer weg voorzien van fietsstroken. Ook dat is veel meer dan verondersteld. In 1996 is door het CBS nog gepubliceerd over het fietsnetwerk. Toen werden er 17.075 kilometer aan fietspad en 1.909 kilometer fietsstrook geteld.
 
De nieuwe gegevens volgen uit een analyse van de Fietsersbond, die gebaseerd is op de digitale kaart die als basis dient voor de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. De gegevens op deze kaart zijn verzameld en worden bijgehouden door een groot aantal ervaren fietsers in tot nu toe zeven provincies. Daarmee is voor het eerst nauwgezet en uitputtend in kaart gebracht welke wegen open staan voor fietsers en wat voor soort wegen dat zijn. Op grond van deze zeven provincies denkt de Fietsersbond een betrouwbare schatting voor heel Nederland te kunnen maken. De in kaart gebrachte provincies zijn Utrecht, Gelderland, Flevoland, Friesland, Overijssel, Noord Holland en Drenthe. De Fietsersbond hoopt dat de fietsrouteplanner in 2010 heel Nederland bestrijkt.
 
Meer fietspad betekent ook meer onderhoud. De huidige staat van onderhoud van de fietspaden wisselt sterk. Het Meldpunt Mijn Slechtste Fietspad van de Fietsersbond geeft een actueel overzicht van het achterstallig onderhoud van fietspaden. De bond roept gemeenten en provincies op om door te gaan met de aanleg van nieuwe veilige fietspaden, maar ook extra geld te reserveren voor het broodnodige onderhoud. Jaarlijks gebeuren er veel zogenaamde ‘eenzijdige’ ongevallen door de gebrekkige staat van het wegdek.
 
In 2007 trapten we overigens met zijn allen 14,2 miljard fietskilometers weg en het fietsgebruik lijkt nog steeds te groeien. “Alle reden, om actief door te gaan met investeren in ons meest mens- en milieuvriendelijke vervoermiddel, de fiets“,  aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.

Reageer op dit artikel