nieuws

Innovam bepleit krachtenbundeling voor opleiding en imago

Retailing

Innovam bepleit krachtenbundeling voor opleiding en imago

NIEUWEGEIN – Het opleidingsniveau van de medewerkers in de tweewielerbranche moet beter worden afgestemd op alle nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent: meer trainen, een beter afgestemd trainingsprogramma, meer afstemming tussen scholen en de praktijk en werken aan het imago van het vak om de juiste mensen aan te trekken.

NIEUWEGEIN – Het opleidingsniveau van de medewerkers in de tweewielerbranche moet beter worden afgestemd op alle nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent: meer trainen, een beter afgestemd trainingsprogramma, meer afstemming tussen scholen en de praktijk en werken aan het imago van het vak om de juiste mensen aan te trekken.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Wim van Vliet afgelopen maanden namens Innovam heeft gedaan, met een bijdrage van stichting OOMT. Na zijn periode als voorzitter van BOVAG Tweewielerbedrijven is Wim van Vliet in opdracht van de Innovam Groep druk in gesprek geweest met allerlei geledingen uit de (gemotoriseerde) tweewielerbranche, met als doel het Tweewielercentrum een impuls te geven.

Door een structureel plan te ontwikkelen, moet het werken in de tweewielerbranche aantrekkelijker worden, de instroom van nieuwe medewerkers verbeteren en het opleidingsniveau van de branche omhoog gaan. Innoveren, accelereren en communiceren zijn de sleutelwoorden voor het Tweewielercentrum.

Daarvoor heeft Van Vliet, samen met Christel Janssen van de Communicatiebron, gesproken met fabrikanten, importeurs, organisaties, ROC’s, ondernemers en automatiseerders.
Uit de gesprekken is gebleken dat de branche en alle relevante partijen de noodzaak voor een beter imago en beter opgeleide ondernemers en werknemers inzien. Vrijwel alle partijen zijn bereid het traject van training en opleiding meer centraal te regelen.

In de samenvatting Toekomstvisie Tweewielercentrum worden de grote lijnen van het plan van aanpak duidelijk. Er zijn tijdens de sessies creatieve ideeën ontstaan om het vak aantrekkelijker te maken voor de jeugd, zoals een vervolgopleiding, gebruik maken van aansprekende boegbeelden.

Het zijn nog slechts suggesties, die eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze plannen zijn alleen haalbaar als de branche de krachten bundelt en samen de schouders eronder zet. Ook de samenwerking tussen het scholenveld en branche moet beter gestructureerd worden. Hier lijkt een centrale rol te zijn weggelegd voor het Tweewielercentrum van Innovam, dat zich in de toekomst moet gaan richten op verhoging van het opleidingsniveau van zowel de instroom als de branche.

Reageer op dit artikel