nieuws

BOVAG zet zich in voor invoering BPV-code

Retailing

BOVAG zet zich in voor invoering BPV-code

BUNNIK – De invoering van een beroepspraktijkvorming-code (BPV-code) voor leerbedrijven en onderwijsinstellingen is door BOVAG met gejuich ontvangen. Een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk is cruciaal voor de mobiliteitsbranche.

BUNNIK – De invoering van een beroepspraktijkvorming-code (BPV-code) voor leerbedrijven en onderwijsinstellingen is door BOVAG met gejuich ontvangen. Een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk is cruciaal voor de mobiliteitsbranche en met de gemaakte afspraken is nu een forse kwaliteitsverbetering ingezet.

Aanleiding voor de invoering van de BPV-code is een onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW naar de ervaringen van leerbedrijven, waaruit bleek dat de aansluiting tussen onderwijs en leerbedrijf vaak slecht is en er regelmatig sprake is van onduidelijke afspraken.

Wieteke Tichelaar van BOVAG herkent de situatie: "Competentiegericht onderwijs is ontzettend belangrijk in de mobiliteitsbranche. Je wordt geen (brom)fietstechnicus door twee jaar in de schoolbanken te zitten. Daarom is een goede aansluiting tussen theorie en praktijk, dus tussen de school en het leerbedrijf, zo belangrijk. Weten wat je aan elkaar hebt en van elkaar kan verwachten, daar begint het mee."

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat driekwart van de leerbedrijven knelpunten ervaart bij het verzorgen van de BPV. Begeleiding en voorbereiding van de leerling door de school is onvoldoende, waardoor de leerling vaak nauwelijks kennis heeft van het bedrijf en onbekend is met de doelen van de stage.

Ook praktische zaken, zoals overeenkomsten en verzekeringen blijken onvoldoende geregeld door de onderwijsinstelling. Andersom zijn ook de leerbedrijven zelf onvoldoende voorbereid op de komst van de stagiair en diens leerdoelen. 

Een tweede struikelblok is het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende mbo-scholen. Formulieren, onderwijsprogramma’s, communicatie en administratie zijn overal anders. Voor leerbedrijven die met meerdere scholen samenwerken, levert dat een onwerkbare situatie op.

"Door zich te verbinden aan de nieuwe BPV-code nemen de onderwijsinstellingen én de leerbedrijven gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de leerling optimaal te begeleiden en ondersteunen," licht Tichelaar toe. "Als de economie weer aantrekt hebben we die jonge technici ontzettend hard nodig. Met de afspraken die er nu liggen kunnen we hen een goede basis bieden voor een mooie carrière in de mobiliteitsbranche."

Reageer op dit artikel