nieuws

Rechter doet nieuwe uitspraak in strijd Peter Kamp versus Fietsplus

Retailing

Rechter doet nieuwe uitspraak in strijd Peter Kamp versus Fietsplus

VENLO/ZWOLLE – In de strijd die al een poosje gaande is tussen Peter Kamp uit Zwolle en Twico Fietsplus is een nieuwe uitspraak gedaan waaruit volgens Kamp blijkt dat hij de naam Fietsplus mag blijven gebruiken zonder dat daar consequenties aan zijn verbonden.

VENLO/ZWOLLE – In de strijd die al een poosje gaande is tussen Peter Kamp uit Zwolle en Twico Fietsplus is een nieuwe uitspraak gedaan waaruit volgens Kamp blijkt dat hij de naam Fietsplus mag blijven gebruiken zonder dat daar consequenties aan zijn verbonden.

In het kort komt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad erop neer dat er geen verwarringsgevaar bestaat met andere Fietsplus-deelnemers en dat Kamp daarom de naam mag blijven hanteren.

Zie hierna de uitspraak van de rechtbank:

‘5.6 […] nu voorshands niet zonder meer aannemelijk is dat een bodemrechter tot de slotsom zal komen dat het woord “FIETSPLUS” als woordmerk auteursrechtelijke bescherming geniet en dat de vennoten van Peter Kamp Fietsplus dat woord – ook uitgaande van de stelling van Twico c.s. dat het hanteren door Twico van de domeinnaam www.fietsplus.nl heeft te gelden als handelsnaamgebruik -, niet meer als onderdeel van hun eigen handelsnaam “Peter Kamp Fietsplus” mogen gebruiken.

Het woord “FIETSPLUS” tenslotte, dat Kamp destijds krachtens voormelde afspraak met Twico aan zijn eigen handelsnaam “Peter Kamp” heeft toegevoegd, heeft in combinatie met de woorden Peter Kamp voldoende onderscheidend vermogen van de ondernemers die eveneens het woord FIETSPLUS in hun handelsnaam hebben opgenomen en die gezamenlijk onder het virtuele uithangboord www.fietsplus.nl opereren. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek valt daardoor onvoldoende verwarringgevaar te duchten.

5.7 De vorderingen van Twico c.s. zullen, gelet op het vorenstaande, worden afgewezen.’

Reactie Twico
Directeur Adriaan Vriens van Twico bestrijdt de mening van Kamp. Hoewel de rechter een oordeel over het gebruik van de naam Fietsplus heeft geveld en stelt dat Kamp deze mag blijven gebruiken omdat voor het publiek de naam geen verwarring oplevert, vindt Vriens dat het gebruik van Fietsplus gekoppeld is aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Kamp en Twico.

Vriens: ‘Ik wijs u erop dat de voorzieningenrechter niet zozeer heeft geoordeeld dat Kamp de naam FIETSPLUS mag blijven gebruiken. Hierover heeft de rechter zich niet expliciet uitgelaten. Echter, de rechter heeft de vorderingen van Twico niet toegewezen om de reden dat voor de rechter niet voldoende duidelijk was of er tussen partijen nog een samenwerkingsovereenkomst bestond, op basis waarvan Kamp de naam FIETSPLUS zou mogen gebruiken. Twico meent namelijk dat er tussen partijen geen samenwerkingsovereenkomst meer bestaat. Kamp heeft betoogd dat dat wel het geval is.

De rechter heeft aangegeven dat voor het beoordelen van het al dan niet bestaan van een samenwerkingsovereenkomst in de kort geding procedure geen plaats was en dat dit dus in een bodemprocedure zal moeten worden uitgezocht. Deze procedure is inmiddels aanhangig gemaakt. Totdat in die procedure een einduitspraak is gedaan door de rechtbank gebruikt Kamp de naam FIETSPLUS voor eigen rekening en risico. Hiermee is allerminst gezegd dat het Kamp vrij staat de naam FIETSPLUS te gebruiken. Immers, indien in de bodemprocedure komt vast te staan dat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd, zoals Twico betoogt, dan mag Kamp de naam FIETSPLUS (alsnog) niet (meer) gebruiken’, aldus de reactie van Vriens.

Reageer op dit artikel