nieuws

Huizinga pal achter de fiets

Retailing

Huizinga pal achter de fiets

AMSTERDAM – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat lijkt haar afspraken gedaan op de FietsVAK 2009 in Rosmalen eind januari na te komen. Dat blijkt uit een brief die zij samen met minister Eurlings stuurde naar de Tweede Kamer op 20 februari.

AMSTERDAM – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat lijkt haar afspraken gedaan op de FietsVAK 2009 in Rosmalen eind januari na te komen. Dat blijkt uit een brief die zij samen met minister Eurlings stuurde naar de Tweede Kamer op 20 februari.

In deze brief gaan beide bewindslieden in op de bevindingen uit het rapport Grijs op Reis van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid(KiM). Voor Stef Stock, secretaris Afdeling Fietsen van RAI Vereniging, is de brief een bevestiging van wat Tineke Huizinga tijdens de opening van FietsVAK 2009 eerder dit jaar in Rosmalen al stelde over de aandacht die zij heeft voor de fiets. “Huizinga gaf toen al aan dat zij vol voor de fiets gaat”, aldus Stock. “De belangrijkste punten uit de Duurzaamheidsagenda Fietsen worden in de brief van Eurlings en Huizinga nog eens onderstreept: Verbetering van de capaciteit en kwaliteit van fietsvoorzieningen, extra aandacht voor fietsveiligheid (vooral die voor de oudere fietser) en goede voorlichting en educatie over fietsen.”

“De brief geeft weliswaar specifiek aandacht aan het onderwerp ouderen en mobiliteit, maar dat neemt niet weg dat deze extra aandacht in het belang is voor elke fietser, ongeacht zijn of haar leeftijd”, vervolgt Stock zijn betoog. “Samen met de Fietsnota van kamerlid Joop Atsma, die zeer binnenkort in de Tweede Kamer behandeld zal worden, geeft deze brief aan dat het belang van de fiets in Nederland groot is.”
Vanuit het ministerie van Verkeer & Waterstaat is er extra aandacht voor de fietsinfrastructuur w.o. de stallingsproblematiek. Ook zal het fietsen naar het werk meer belangstelling krijgen nu uit recent onderzoek van TNO is gebleken dat fietsen naar het werk een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en daarmee van positieve invloed is op ziekteverzuim.

In het afgelopen jaar werden er rond de 1,4 miljoen fietsen verkocht en nam de gemiddelde besteding voor een nieuwe fiets toe met 14% naar € 688,-. “Het lijkt er op dat de huidige financiële crisis aan de fiets voorbij gaat. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 2009 in vele opzichten een goed fietsjaar wordt”, aldus Stock.

Reageer op dit artikel