nieuws

Mobiliteitsagenda moet aandeel fietsritten laten stijgen met 30% in 2020

Retailing

Mobiliteitsagenda moet aandeel fietsritten laten stijgen met 30% in 2020

AMSTERDAM/BUNNIK – Het aandeel fietsverplaatsingen in de totale mobiliteit laten stijgen van een kwart nu naar een derde in 2020. Dat is de belangrijkste ambitie uit de Duurzaamheidsagenda Fietsen van BOVAG en RAI Vereniging, die tijdens de FietsVAK aangeboden is aan staatsecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat.

AMSTERDAM/BUNNIK – Het aandeel fietsverplaatsingen in de totale mobiliteit laten stijgen van een kwart nu naar een derde in 2020. Dat is de belangrijkste ambitie uit de Duurzaamheidsagenda Fietsen van BOVAG en RAI Vereniging, die tijdens de FietsVAK aangeboden is aan staatsecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat.

De agenda roept overheid, eindgebruikers en marktpartijen op om bij te dragen aan een duurzame samenleving door fietsgebruik te stimuleren. Meerdere doelen worden hiermee gelijktijdig gediend op het gebied van de bereikbaarheid, luchtkwaliteit, volksgezondheid en ruimtebeslag.

De duurzaamheidsagenda is opgesteld door BOVAG en RAI Vereniging met medewerking van de Fietsersbond en onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV. BOVAG en RAI Vereniging werken ook aan duurzaamheidsagenda’s voor personenauto’s, trucks en gemotoriseerde tweewielers.

Door het fietsgebruik te stimuleren wordt sterk bijgedragen aan een betere luchtkwaliteit en aan het tegengaan van het broeikaseffect. Met name de uitstoot door kortere autoritten kan met behulp van de (elektrische) fiets fors worden teruggedrongen.

Op dit moment fietst 24 procent van de werknemers in Nederland van of naar het werk. Die groep kan een stuk groter worden. Zeker met de elektrische fiets is veel winst te behalen. Daarom pleiten BOVAG en RAI Vereniging voor verruiming van de bedrijfsfietsregeling, zodat ook aanschaf van de E-bike er onder valt en daarmee beter in beeld komt bij de forens. Daarnaast kunnen fietsverbindingen ook comfortabeler en directer.

Reageer op dit artikel