nieuws

Nieuw BOVAG-logo geeft gezicht aan ambitieuze strategiewijzigingen

Retailing

Nieuw BOVAG-logo geeft gezicht aan ambitieuze strategiewijzigingen

BUNNIK – De BOVAG heeft ambitieuze plannen en staat aan de vooravond van een serieuze metamorfose. In een meerjarenplan, dat doorloopt tot medio 2015, is een beleid uitgestippeld waarmee BOVAG kan anticiperen op veranderende marktomstandigheden. In het verlengde daarvan is ook het dertig jaar oude logo vernieuwd.

BUNNIK – De BOVAG heeft ambitieuze plannen en staat aan de vooravond van een serieuze metamorfose. In een meerjarenplan, dat doorloopt tot medio 2015, is een beleid uitgestippeld waarmee BOVAG kan anticiperen op veranderende marktomstandigheden. In het verlengde daarvan is ook het dertig jaar oude logo vernieuwd.

Vandaag zijn de leden en de werknemers van de BOVAG geïnformeerd. Hen is verteld dat de traditionele kernwaarden (Betrouwbaarheid, Kwaliteit, Garantie) van de branchevereniging zijn samengevoegd in de nieuwe kernwaarde Zekerheid, waaraan er vervolgens twee nieuwe zijn toegevoegd: Duurzaamheid en Bewegingsvrijheid.

“Dat zijn de vertrekpunten,” laat bondsvoorzitter Jan Ploeg weten. “We willen meer dynamiek in de organisatie brengen en de afdelingen zullen onderling meer synergie moet gaan zoeken. De BOVAG moet als onderneming veel assertiever worden.”

Volgens Ploeg is het vizier van de BOVAG daarom meer op ondernemen dan op besturen gericht. De brancheorganisatie wil meer naast de leden staan en gezamenlijk kijken naar de kansen die de mobiliteitsmarkt te bieden heeft.

Ploeg beseft dat deze koerswijziging een cultuuromslag van de medewerkers in het BOVAG-huis vergt en het interne beleid zal daar de komende jaren ook op afgestemd worden. “We moeten van het eilandjes-denken af en veel meer samenwerken. Niet alleen intern, maar ook met andere bedrijven waar we als BOVAG een aandeel in hebben, automotive gelieerde zusterorganisaties en de werkgeversorganisaties.”

Het huidige pand voldoet niet meer aan de doelstellingen van nu en zal hoe dan ook ingrijpend veranderen. Optie 1 is een grondige renovatie, optie 2 een renovatie in combinatie met een grote aanbouw, maar optie 3 gaat nog veel verder.

In zijn presentatie droomde Ploeg hardop van een Mobiliteitshuis in Bunnik, waarin naast de BOVAG ook allerlei andere mobiliteitsorganisaties gehuisvest zouden kunnen worden. Er werd losjes gespeculeerd dat de RAI Vereniging daarvoor een zeer interessante partner zou kunnen zijn. De bondsvoorzitter kondigde aan dat de BOVAG extra grond van de buurman aangekocht heeft, dus in ruimtelijk opzicht heeft de bond geen belemmeringen.

Om de vernieuwing nog duidelijker zichtbaar te maken is het dertig jaar oude logo vernieuwd, dat gelijk met ingang van vandaag geldig is. Alle leden krijgen een informatiepakket met daarin een nieuwe vlag. De doos van dat pakket is precies op maat om het oude BOVAG-schild retour te zenden. Wie dat doet krijgt een nieuw schild daarvoor in de plaats.

Reageer op dit artikel