nieuws

Landelijke campagne tegen fietsdiefstal van start

Retailing

Landelijke campagne tegen fietsdiefstal van start

UTRECHT/AMSTERDAM – Met de boodschap ‘zet je fiets goed op slot, noteer frame- of chipnummer, doe aangifte bij fietsdiefstal en koop nooit een gestolen fiets’, gaf minister Ter Horst gisteren in Utrecht het startsein voor de landelijke campagne tegen fietsdiefstal.

UTRECHT/AMSTERDAM – Met de boodschap ‘zet je fiets goed op slot, noteer frame- of chipnummer, doe aangifte bij fietsdiefstal en koop nooit een gestolen fiets’, gaf minister Ter Horst gisteren in Utrecht het startsein voor de landelijke campagne tegen fietsdiefstal.

Met een aantal publieke- en private partijen, verenigd in de Stuurgroep Fietsdiefstal, tekende zij een speciaal convenant dat beoogt fietsdiefstal een halt toe te roepen. René Takens, voorzitter van afdeling Fietsen, tekende namens de stuurgroep het convenant met de minister. De stuurgroep Fietsdiefstal bestaat onder meer uit: BZK, RAI Vereniging, Fietsersbond,, BOVAG, ANWB, AVc, RDW, Politie, VNG, Stichting ART, BVOM/OM, CCV.Volgens Takens heeft RAI Vereniging een voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van het landelijk fietsregistratiesysteem. “Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inspanningen van de fietsindustrie, die nu vrijwel alle nieuwe fietsen met een anti-diefstalchip levert.”

Aangifte doen
De landelijke campagne fietsdiefstal moet een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het kabinet om het aantal fietsdiefstallen in 2010 met 100.000 te verminderen. Hiervoor heeft minister Ter Horst begin dit jaar het landelijke fietsregister in gebruik genomen. Alle politiekorpsen zijn automatisch aangesloten op dit register, zodat iedereen die een gebruikte fiets koopt, kan nagaan of deze gestolen is. Bovendien zorgt dit systeem ervoor dat een gestolen fiets weer snel bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. De landelijke campagne moet de consument ondermeer bewust maken van het nut om aangifte te doen. De realiteit is namelijk dat slechts één op de zes slachtoffers van fietsdiefstal – 120.000 per jaar – aangifte bij de politie doet. En dat terwijl er elke week in ons land meer dan 1.000 fietsen worden teruggevonden.

13.000 per week
Ter Horst zei bij de aftrap van de campagne goed en slecht nieuws te hebben. “Het goede nieuws is dat het aantal fietsdiefstallen vorig jaar met 73.000 is gedaald tot 690.000. Het slechte nieuws is dat dit aantal nog steeds veel te hoog is. Ga maar na, 13.000 gestolen fietsen per week. Dat komt neer op 1,2 fietsen per minuut; zeg maar een fiets en een zadel.” Door de ondertekening van een convenant met de deelnemers van de Stuurgroep Fietsdiefstal wil zij daarom een gezamenlijk front vormen.

www.fietsdiefstal.nl
Een centraal onderdeel van de campagne is de website www.fietsdiefstal.nl, waarop iedereen met behulp van een framenummer, merk of chipnummer, zijn of haar persoonlijke fietspaspoort kan invullen.
De campagne is een gezamenlijk initiatief van RAI Vereniging, BOVAG, de ministeries van BKZ en V&W, Stichting AVc, de ANWB, Fietsersbond, de verzekeraars, De VNG, RDW, de politie en het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie.

Reageer op dit artikel