nieuws

Principe akkoord over nieuwe CAO

Retailing

Principe akkoord over nieuwe CAO

BUNNIK – Afgelopen zaterdag heeft BOVAG met vakbonden overeenstemming bereikt over een principe akkoord voor een nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. De acties van vakbonden zijn hiermee van de baan.

BUNNIK – Afgelopen zaterdag heeft BOVAG met vakbonden overeenstemming bereikt over een principeakkoord voor een nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. De acties van vakbonden zijn hiermee van de baan.

De nieuwe CAO loopt van 1 februari 2008 tot 1 december 2009. In die periode krijgen werknemers per 1 april 2008 een loonsverhoging van 3,5% en per 1 februari 2009 3%. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak voor jongeren door de jeugdtabellen twee keer met 3% te verhogen, per 1 juli 2008 en 1 juli 2009. Als laatste wordt aan vakvolwassen werknemers (23 jaar en ouder) drie keer een eenmalige uitkering verstrekt van respectievelijk 200 euro in april 2008, 200 euro in december 2008 en 400 euro in november 2009.

Andere afspraken die zijn gemaakt betreffen recht op een scholingsdag per jaar en een studie naar leeftijdsbewust personeelsbeleid inclusief de bestaande regeling voor extra vakantiedagen voor oudere werknemers. De hoofdlijnen en het volledige principe akkoord zijn te lezen op de ledensite van BOVAG.

In de komende weken wordt het akkoord voorgelegd aan de sociale commissie en het hoofdbestuur van BOVAG. Als BOVAG en vakbonden beide achterbanberaad hebben gehouden en de uitkomst is positief, dan zal het principe akkoord worden omgezet in een definitieve CAO.

Reageer op dit artikel