nieuws

ETRA gaat effecten B-rijbewijsequivalentie onderzoeken

Retailing

ETRA gaat effecten B-rijbewijsequivalentie onderzoeken

GENT – De European Twowheel Retailer’s Association (ETRA) gaat inventariseren wat de effecten op de verkeersveiligheid zijn als de B-rijbewijsequivalentie, die de drempel verlaagt om mensen met een autorijbewijs op een 125cc scooter te laten rijden, ingevoerd wordt.

GENT – De European Twowheel Retailer’s Association (ETRA) gaat inventariseren wat de effecten op de verkeersveiligheid zijn als de B-rijbewijsequivalentie, die de drempel verlaagt om mensen met een autorijbewijs op een 125cc scooter te laten rijden, ingevoerd wordt.

De B-rijbewijsequivalentie stelt automobilisten in staat om, onder voorwaarden, op een 125cc scooter te rijden, zonder dat daarvoor een A-rijbewijs (motor) vereist is. In diverse Europese landen is deze maatregel al jaren geleden met succes toegepast, die een gunstig effect sorteerde op de verkoop van licht gemotoriseerde tweewielers.

Om de landen, die met de gedachte spelen om de B-rijbewijsequivalentie in te voeren, van goede argumenten te voorzien wil de ETRA onderzoeken wat de effecten op de verkeersveiligheid zijn. Vaak wordt verondersteld dat door deze maatregel het aantal verkeersongevallen toeneemt, maar die stelling kan niet cijfermatig onderbouwd worden, omdat er nooit onderzoek naar gedaan is. De ACEM beschikt alleen over een Frans onderzoek (MAIDS), waaruit juist blijkt dat de invoering geen negatief effect heeft.

In een interview met Tweewieler (november 2007) kondigde ETRA-secretaris Annick Roetynck al aan een dergelijke inventarisatie te willen gaan uitvoeren. Inmiddels is het zeker dat dit onderzoek er gaat komen.

“Ik wil van de ACEM horen wat beter is: dat de ETRA het onderzoek zelf doet of dat we het uitbesteden aan een onafhankelijk bureau. Wanneer voor het laatste gekozen wordt, heeft het onderzoek een objectiever karakter dan wanneer de ETRA dat doet, lijkt me. Ik hoop hierover binnenkort duidelijkheid te hebben, want dan kan het snel in gang gezet worden.”

Zie ook: Stelling van de Week en Weblog Bianca Beugelink

Reageer op dit artikel