nieuws

Fiets niet in trein

Retailing

Fiets niet in trein

GENT (België) – Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord gesloten over treinverkeer. Daaruit blijkt dat de treinvervoerders het meenemen van fietsen in de trein makkelijk kunnen weigeren.

GENT (België) – Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord gesloten over treinverkeer. Daaruit blijkt dat de treinvervoerders het meenemen van fietsen in de trein makkelijk kunnen weigeren.

Deze beslissing heeft tot grote verbazing en teleurstelling geleid bij de overkoepelende organisaties ETRA en ECF (de ‘Europese’ fietsersbond). Want vooraf was duidelijk gemaakt dat het merendeel van het Europees Parlement voorstander is van het meenemen van fietsen in de trein en was overeengekomen dat daar speciale ruimte voor gereserveerd moet worden in treinen.

Bovendien geven de nieuwe regels Europese lidstaten de ruimte om spoorwegondernemingen te ontslaan van de verplichting om fietsen te vervoeren.

Waarom een beslissing is genomen die haaks staat op wat eerder was toegezegd, is onduidelijk. ETRA en ECF hebben vernomen dat in het allerlaatste stadium van de onderhandelingen de ommekeer is bewerkstelligd onder druk van de Europese Raad en de Commissie voor Transport. Beide organisaties geven niet op en blijven lobbyen voor het vervoer van de fiets over de rails.

Reageer op dit artikel