nieuws

ANWB ziet af van eigen fietsverkiezing

Retailing

ANWB ziet af van eigen fietsverkiezing

DEN HAAG/ AMSTERDAM – De ANWB ziet ervan af een eigen fietsverkiezing te organiseren en sluit zich weer aan bij de Fiets van het Jaar-verkiezing, die door de afdeling Fiets van de RAI Vereniging georganiseerd wordt.

DEN HAAG/ AMSTERDAM – De ANWB ziet ervan af een eigen fietsverkiezing te organiseren en sluit zich weer aan bij de Fiets van het Jaar-verkiezing, die door de afdeling Fiets van de RAI Vereniging georganiseerd wordt.

Eerder dit jaar kondigde de ANWB aan met een eigen fietsverkiezing te komen. Als voornaamste reden werden de ondergeschikte rol van de consument genoemd. Die zou in de beoordeling een te beperkte rol hebben.

De afgelopen maanden hebben de RAI Vereniging en de ANWB nauw overleg gevoerd over de ontstane situatie. Binnen de fietsenbranche werd een tweede fietsverkiezing niet met algemeen gejuich ontvangen. Dat op het gebied van de fietsverkiezing de samenwerking tussen RAI Vereniging en ANWB weer hersteld is, stemt RAI-secretaris Stef Stock tot tevredenheid. “Na een plezierig en constructief overleg met de ANWB is unaniem vastgesteld dat twee fietsverkiezingen tot een ongewenst misverstand kan leiden en dat moet worden gestreefd naar één verkiezing waarbij naast de huidige vakjury een duidelijke inbreng kan worden geleverd van consumentenzijde.”

Om hieraan invulling te kunnen geven is besloten om naast de huidige vakjury een publieksjury in te richten die onder regie van de ANWB een consumentenkeuze voorbereid. De vakjury zal daarop in haar eindbeoordeling de ervaring en voorkeur van deze publieksjury kunnen laten meewegen bij de vaststelling van de nominatie, de Special Awards en de uiteindelijke keuze van de Fiets van het Jaar.

Voor de komende verkiezing betekent dit dat de fietsen die door leveranciers voor de verkiezing van de Fiets van het Jaar 2008 worden aangeboden in de eerste helft van november a.s. rijklaar beschikbaar moeten zijn voor de publieksjury en in december aansluitend beschikbaar voor de vakjury.

Nu is gebleken dat in samenwerking met RAI Vereniging de verkiezing van de Fiets van het Jaar 2008 kan worden uitgebreid met een publieksjury ziet de ANWB af van haar oorspronkelijk voornemen en zal wederom deel gaan uitmaken van de vakjury.

De uitslag van de Fiets van het Jaar 2008 zal op 27 januari 2008 bekend gemaakt worden tijdens de officiële opening van de FietsVAK in het Autotron in Rosmalen. 
 

Reageer op dit artikel