nieuws

BTW-vrijstelling op onderwijs per 1 april in gevaar

Retailing

BTW-vrijstelling op onderwijs per 1 april in gevaar

NIEUWEGEIN – Het voornemen van de Europese Unie om de BTW-vrijstelling op onderwijs per 1 april 2007 af te schaffen, heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsbranche. Dat meldt kennis- en opleidingscentrum Innovam.

NIEUWEGEIN – Het voornemen van de Europese Unie om de BTW-vrijstelling op onderwijs per 1 april 2007 af te schaffen, heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsbranche. Dat meldt kennis- en opleidingscentrum Innovam.

Opdrachtgevers en eindgebruikers van beroepsopleidingen moeten vóór 1 april een overeenkomst sluiten om nog in aanmerking te komen voor BTW-aftrek. Hoewel er nog steeds gelobbyd wordt om dit besluit terug te draaien, ziet het ernaar uit dat er ná 1 april 2007 geen BTW meer mag worden verrekend op beroepsopleidingen, waaronder ook cursussen, trainingen en examens vallen.

De afnemer van de opleiding kan dan geen BTW aftrekken en daardoor lopen de kosten op. Naast de in rekening te brengen BTW zorgt ook het wegvallen van de voorheffing op bijvoorbeeld inleen, materiaal en energie voor een prijsstijging.

Deze kostenverhoging kan worden voorkomen door gebruik te maken van de overgangsregeling. Ondernemers die vóór 1 april 2007 een overeenkomst afsluiten voor het verzorgen van beroepsopleidingen kunnen gedurende één jaar kiezen voor BTW-heffing. Als de overeenkomst langer doorloopt, moet het deel van de opleiding ná 1 april 2008 worden vrijgesteld.

De overeenkomst moet een bevestiging bevatten van het aantal af te nemen opleidingen en cursussen. De hierop door te rekenen BTW-voorheffing zal dan ook nog verrekenbaar zijn met de fiscus. Nadere informatie over de gevolgen én voordelen van de nieuwe Europese BTW-regeling en een voorbeeld overeenkomst zijn te vinden op www.innovam.nl. Opdrachtgevers en eindgebruikers van beroepsopleidingen in de mobiliteitsbranche kunnen deze overeenkomst invullen en vóór 1 april opsturen.

Reageer op dit artikel