nieuws

ECF en ETRA bundelen lobbykracht

Retailing

ECF en ETRA bundelen lobbykracht

BRUSSEL – De European Cyclist Federation (ECF) en de European Twowheel Retail Association (ETRA) gaan nauwer samenwerken. Om de intentie daartot de bekrachtigen hebben ECF-president Manfred Neun en ETRA-president Nigel Hill recentelijk een intentieverklaring ondertekend.

BRUSSEL – De European Cyclist Federation (ECF) en de European Twowheel Retail Association (ETRA) gaan nauwer samenwerken. Om de intentie daartot de bekrachtigen hebben ECF-president Manfred Neun (r.) en ETRA-president Nigel Hill (l.) recentelijk een intentieverklaring ondertekend.

De afgevaardigden van beide organisaties zijn er van overtuigd dat de tijd voor politieke druk op de Europese Commissie gunstiger is dan ooit. De lobby over zaken als infrastructuur, verkeersveiligheid, taxatie, productkwaliteit, etc. moet geïntensiveerd worden.

Deze gezamenlijke overtuiging leidde in 2005 al tot een eerste toenadering tussen beide organisaties. De samenwerking beveil beide partijen van meet af aan goed, waardoor ECF en ETRA in de praktijk steeds meer samen optrokken. Lichten aan overdag, mobiliteitspolitiek, fietstransport op internationale treinen, en dode hoek spiegels zijn een aantal onderwerpen waar de organisaties zijn sterk voor maken.

Met de in gebruikname van het nieuwe ECF-kantoor in Brussel is besloten om de samenwerking tussen ECF en ETRA te formaliseren met een intentieverklaring. Namens beide achterbannen hebben Neun en Hill overeenstemming bereikt over drie doelstellingen: samenwerking in het lobbycircuit op Europees niveau, informatie en expertise over fietsen uitwisselen en elkaar ondersteunen bij de verbetering van fietspromotie.

Ondanks de hechtere samenwerking blijven de beide organisaties onafhankelijk. Voor ieder lobby-onderwerp overwegen ze per geval het juiste plan van aanpak, maar in veel gevallen trekken ze samen op.

Reageer op dit artikel