nieuws

BOVAG vraagt aandacht voor tweewielers in verkiezingsdebat

Retailing

BOVAG vraagt aandacht voor tweewielers in verkiezingsdebat

AMSTERDAM – Tijdens het door de RAI en BOVAG georganiseerde verkiezingsdebat is andermaal gebleken dat (gemotoriseerde) tweewielers niet of nauwelijks op de mobiliteitsagenda van politieke partijen staan. Op initiatief van de BOVAG en de RAI Vereniging waren de fractieleden van de CDA (Jan Mastwijk), Groen Links (Wijnand Duyvendak), PvdA (Sharon Dijksma), SP (Arda Gerkens) en de VVD (Paul deKrom) aanwezig.

AMSTERDAM – Tijdens het door de RAI Vereniging en BOVAG georganiseerde verkiezingsdebat is andermaal gebleken dat (gemotoriseerde) tweewielers niet of nauwelijks op de mobiliteitsagenda van politieke partijen staan.

Op initiatief van de BOVAG en de RAI Vereniging waren de fractieleden van de CDA (Jan Mastwijk), Groen Links (Wijnand Duyvendak), PvdA (Sharon Dijksma), SP (Arda Gerkens) en de VVD (Paul de Krom) aanwezig. Hen werd gevraagd naar de mobiliteitsprioriteiten en daar kwamen voornamelijk het fileprobleem, rekeningrijden, duurzame brandstoffen, verbetering van openbaar vervoer en verbetering van de infrastructuur aan de orde. Alleen SP-lid Gerkens liet spontaan weten dat fietsgebruik meer gestimuleerd moet worden, door middel van onder andere meer fietsenstallingen en betere diefstalpreventie.

Toen de discussie zich toespitste op milieuvriendelijke brandstoffen, brak Wim van Vliet, BOVAG-voorzitter van de afdeling Tweewielerbedrijven, een lans voor stimulerend beleid ten aanzien van de elektrische fiets in stedelijke gebieden. “Op een hybride auto als de Toyota Prius wordt € 7000,- subsidie gegeven, waarom geeft u geen subsidie of BTW-voordeel op de aanschaf van elektrische fietsen,” vroeg Van Vliet zich hardop af. Toen hij in de discussie aan Sharon Dijksma vroeg of zij wist wat het kost om 100 kilometer met een elektrische fiets te rijden, moest zij hem het antwoord schuldig blijven. Nadat Van Vliet verteld had dat dit slechts enkele eurocenten kost, moest Dijskma erkennen dat zij nog nooit op een elektrische fiets gereden had. Die voorzet kopte Van Vliet in door de politica uit te nodigen voor een rit.

Ook Eugène Daams trok op een zeker moment het initiatief naar zich toe door aandacht te vragen voor de gemotoriseerde tweewielers. “Als oplossing voor het fileprobleem wordt hier alleen maar gesproken over rekening rijden en openbaar vervoer, maar u ziet de gemotoriseerde tweewieler als goed alternatief vervoermiddel volledig over het hoofd.” Toen, opnieuw door Sharon Dijksma, tegengeworpen werd dat de bromfiets en motorrijders in het verkeer nogal kwetsbaar zijn, wierp Daams tegen dat dit haar stelling niet door onderzoekcijfers ondersteund wordt. “Hierover zijn heel veel onderzoeksgegevens bekend. Het aantal verkeersslachtoffers onder bestuurders van gemotoriseerde tweewielers daalt al jaren. En bij veel ongevallen ligt de oorzaak niet eens bij de bestuurder van gemotoriseerde tweewielers.”

CDA-lid Mastwijk gaf nog aan dat ieder alternatief om het fileprobleem op te lossen toe te juichen is, maar dat stimulerend beleid ten aanzien van (gemotoriseerde) tweewielers in politiek Den Haag bepaald niet de hoogste prioriteit heeft, werd tijdens dit verkiezingsdebat andermaal duidelijk.

Reageer op dit artikel