nieuws

Jaap Wijnschenk geridderd

Retailing

Jaap Wijnschenk geridderd

AMSTERDAM – Jaap Wijnschenk, oud-hoofdbestuurslid van de RAI Vereniging, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor zowel de RAI Vereniging als voor verschillende Joodse instellingen.

AMSTERDAM – Jaap Wijnschenk, oud-hoofdbestuurslid van de RAI Vereniging, is afgelopen vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor zowel de RAI Vereniging als voor verschillende Joodse instellingen. Jaap Wijnschenk werd in 1978 voorzitter van de toenmalige functiegroep Importeurs binnen de RAI afdeling Fietsen. In december 1981 werd hij voorzitter van de afdeling en daarmee lid van het Hoofdbestuur van de RAI Vereniging. In 1992 trad hij terug en werd hij vice-voorzitter. In 1997 werd echter opnieuw een beroep op hem gedaan en werd hij opnieuw afdelingsvoorzitter. Op 13 juni 2003 legde hij deze functie neer. Vanwege zijn verdiensten voor de Vereniging werd hem toen de Leonard Lang Ere-penning toegekend. In zijn toespraak bij gelegenheid van de uitreiking van de ridderorde noemde burgemeester mr. J. van Zaanen van Amstelveen onder andere zijn visie, zijn betrokkenheid en zijn capaciteiten op het gebied van financieel beheer.

Reageer op dit artikel