nieuws

Rechter steunt Halfords, Biretco-vordering afgewezen

Retailing

Rechter steunt Halfords, Biretco-vordering afgewezen

HAARLEM – De Haarlemse voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van Biretco ten aanzien van Halfords afgewezen. Biretco had in een kort geding geëist dat Halfords zou stoppen met de introductiecampagne rondom de Union Unica, waarin gesteld wordt dat vergelijkbare fietsen van dit model (€ 499,-) in de vakhandel € 750,- zouden kosten.

HAARLEM – De Haarlemse voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van Biretco ten aanzien van Halfords afgewezen. Biretco had in een kort geding geëist dat Halfords zou stoppen met de introductiecampagne rondom de Union Unica, waarin gesteld wordt dat vergelijkbare fietsen van dit model (€ 499,-) in de vakhandel € 750,- zouden kosten.
De voorzieningenrechter vond dat Biretco deze stelling onvoldoende onderbouwd had en achtte dat de in het geding zijnde reclamecampagne van Halfords niet misleidend is. “De voorzieningenrechter is van oordeel dat de juistheid van de stelling van Biretco, dat de Union Unica geen ‘uitstekende merkfiets’ is, zoals in de reclame van Halfords wordt beweerd, onvoldoende vast is komen te staan. In een citaat uit ‘Fietswereld Info’ (week 11, 2006: “…Hoe u het went of keert u zult een antwoord moeten geven op een A-merk aanbieding van UNION met een Nexus 7 voor € 499,-” …) wordt de Union Unica door de statutair directeur van Biretco immers omschreven als een A-merk. Biretco heeft ook geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat geen sprake is van een ‘uitstekende merkfiets’,” aldus het vonnis van de voorzieningenrechter, die voorts stelde dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat het om vergelijkbare modellen gaat en niet om identieke modellen.
Halfords heeft in de campagne weliswaar een prijsvergelijking gemaakt, maar geen concrete concurrenten met naam genoemd. Dat geeft de franchiseketen volgens de rechter meer ‘speelruimte’, omdat de consument de vergelijking niet kan herleiden tot een bepaald goed, dienst of merk. In het verlengde hiervan maakte de rechter nog een opmerkelijke kanttekening: “De vier franchiseformules van Biretco zijn niet dermate bekende organisaties dat het de consument, die de reclame van Halfords tot zich neemt, aanstonds duidelijk zal zijn dat met door (één van) die franchiseformules aangeboden fietsen kan worden vergeleken.”

Reageer op dit artikel