nieuws

Advies juristen BOVAG over Allesvoordefiets.nl

Retailing

Advies juristen BOVAG over Allesvoordefiets.nl

BUNNIK – De juridische dienst van BOVAG heeft de voorwaarden voor deelname aan allesvoordefiets.nl van Sure-IT en het bijbehorende aanvraagformulier juridisch beoordeeld. BOVAG constateert in zijn algemeenheid dat de voorwaarden redelijk in elkaar zitten, maar wil uw aandacht vestigen op een tweetal zaken die mogelijk nadelige gevolgen voor uw bedrijf zouden kunnen opleveren.

BUNNIK – De juridische dienst van BOVAG heeft de voorwaarden voor deelname aan allesvoordefiets.nl van Sure-IT en het bijbehorende aanvraagformulier juridisch beoordeeld. BOVAG constateert in zijn algemeenheid dat de voorwaarden redelijk in elkaar zitten, maar wil uw aandacht vestigen op een tweetal zaken die mogelijk nadelige gevolgen voor uw bedrijf zouden kunnen opleveren. De volgende punten verdienen volgens BOVAG uw aandacht: – In de voorwaarden komt het niet duidelijk naar voren, maar het geval is dat Sure-IT (het bedrijf achter allesvoordefiets.nl) zelf zaken doet met consumenten. Het tweewielerbedrijf vormt hierin slechts een tussenschakel: de consument koopt de fiets via internet bij Sure-IT en komt de fiets ophalen bij een tweewielerbedrijf. Sure-IT doet zaken met de consument, dus is ook degene die juridisch aansprakelijk kan worden gesteld als er iets mis is met de fiets. Het moet de consument duidelijk worden gemaakt dat Sure-IT en de consument elkaars contractspartij zijn, dus dat het tweewielerbedrijf hier buiten staat. Een duidelijke vermelding dat de consument zaken doet met Sure-IT en het tweewielerbedrijf nimmer aansprakelijk kan stellen, is daarom geen overbodige luxe. Als dit niet duidelijk aan de consument bekend is gemaakt, kan de consument in de terechte veronderstelling verkeren dat hij zaken doet met het tweewielerbedrijf met alle juridische gevolgen van dien. De consument kan in dat geval het tweewielerbedrijf met succes aansprakelijk stellen voor gebreken aan zijn fiets. – Sure-IT verbindt zich de fietsen van het tweewielerbedrijf alleen te verkopen tegen bepaalde maximale kortingspercentages. Onduidelijk is of deze kortingspercentages 1 op 1 doorwerken in de prijzen tussen Sure-IT en het tweewielerbedrijf. Deze prijsafspraken zouden mogelijk mededingingsrechtelijke problemen kunnen opleveren (NMa). Dit zou niet alleen gevolgen voor Sure-IT kunnen hebben, maar ook voor het tweewielerbedrijf. Dit is een groot risico om te nemen. Deze bevindingen zijn door de afdeling Tweewielerbedrijven van BOVAG doorgegeven aan Sure-IT. Secretaris Maurice Manders: “Het is aan de leden zelf om al dan niet deel te nemen aan dit traject. Het is ook aan de leden zelf om af te wegen of de opbrengsten voor deelname opwegen tegen de kosten.”

Reageer op dit artikel