nieuws

VROM verduidelijkt Besluit verpakkingen

Retailing

VROM verduidelijkt Besluit verpakkingen

BUNNIK – Het ministerie van VROM zal – naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer – binnenkort een nieuwe brief aan alle aangeschreven ondernemers sturen, met nadere verduidelijking over de plichten voor preventie, inzameling en recycling van verpakkingsafval.

BUNNIK – Het ministerie van VROM zal – naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer – binnenkort een nieuwe brief aan alle aangeschreven ondernemers sturen, met nadere verduidelijking over de plichten voor preventie, inzameling en recycling van verpakkingsafval. Daarin zal naar verwachting ook gemeld worden dat de verplichtingen uit het besluit niet zullen gelden voor bedrijven die minder dan een bepaald aantal kilogrammen verpakkingen in de markt zetten.
De exacte grootte is nu nog niet te noemen. Zoals eerder is bericht, heeft het ministerie van VROM medio maart brieven gestuurd naar die bedrijven waarvan vermoed wordt dat zij onder het besluit Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Besluit Verpakkingen) vallen. Vanaf 1 januari 2006 geldt dit nieuwe besluit dat de milieubelasting van verpakkingen moet helpen beperken. Het gaat onder andere om het afval van verpakkingen van producten die ondernemers aan consumenten meegeven en die zij onderweg of thuis weggooien zoals tasjes, zakken en dozen en dergelijke. Bedrijven zijn door het nieuwe besluit individueel verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van al het verpakkingsafval van producten die zij op de markt brengen. In de praktijk betekent de regeling dat elk afzonderlijk bedrijf dan met andere bedrijven en alle gemeenten afzonderlijk een contract zou moeten sluiten. Daarnaast moeten bedrijven ook opgeven hoeveel verpakkingen zij gebruiken en rapporteren over hoe ze aan hun verplichtingen voldoen. In de reeds verstuurde brief van VROM wordt gemeld dat de betrokken bedrijven voor 1 april 2006 mededeling moeten doen van hun voorgenomen aanpak van hun verplichtingen. BOVAG is, samen met HBD en MKB, aan het proberen afspraken te maken om eventueel tot een collectieve regeling en melding te komen. Voorwaarden zijn een relatief eenvoudige en werkbare regeling die ook de kosten drukt en zo min mogelijk administratieve lasten met zich mee brengt.

Reageer op dit artikel