blog

BLOG: Positie retailer door te lage prijzen ondermijnd

Retailing 1443

“Het is een goede ontwikkeling dat toeleveranciers en fabrikanten het niet langer willen ‘laten gebeuren’ dat producten van hun merk tegen woekerprijzen te koop zijn voor consumenten”, stelt Eugen Uppelschoten in zijn blog.

BLOG: Positie retailer door te lage prijzen ondermijnd
Eugen Uppelschoten: "Online verkoopkanalen zijn steeds vaker negatief in het nieuws. Het is zaak hier handig op in te springen."

“Gelukkig lijken steeds meer branchepartijen in te zien dat prijserosie ten koste gaat van hun eigen succes en merkimago op de langere termijn. De positie van de retailer wordt door te lage prijzen ondermijnd en daarmee komt de toegevoegde waarde van de retailer in het gedrang. Deze toegevoegde waarde in de keten is essentieel en kan niet worden gemist. Niet alleen worden in onze branche veruit de meeste aankopen nog steeds via winkels gedaan, nieuwe producten en concepten kunnen de ondersteuning die retail kan bieden, goed gebruiken om het ‘verhaal’ concreet bij de consument te krijgen. Het beste bewijs hiervoor is misschien wel dat steeds meer internetwinkels ook fysieke winkels openen.

Broodnodige kentering

Het is dan ook een goede ontwikkeling dat die toeleveranciers en fabrikanten het niet langer willen ‘laten gebeuren’ dat hun merk tegen woekerprijzen te koop is voor consumenten. Dit is een interessante, hoopgevende en broodnodige ontwikkeling. Haalden toeleveranciers eerder hun schouders op en stelden ze dat we in een vrije markt leven en dat er daarom niets aan te doen was. Nu wordt er op een transparante en eerlijker manier gekeken naar de mate waarin een bepaald distributiekanaal waarde toevoegt en dat wordt navenant beloond.

Retailer moet ook aan de bak

Wat het effect hiervan op de vitaliteit van de keten zal zijn is afwachten. De mate van succes zal enerzijds afhankelijk zijn van hoe goed de structuur en naleving op het aangekondigde beleid is. Anderzijds is het van belang dat toeleveranciers en fabrikanten die het nu nog ‘laten gebeuren’, ook gaan schakelen. En last but not least; de retailer moet aan de bak blijven gaan met zijn meerwaarde. Maar dat verdient aandacht in het volgende blog.”

Eugen Uppelschoten
Eigenaar Bikeshop Amersfoort en columnist in Tweewieler

Reageer op dit artikel