blog

Oneerlijke concurrentie

Retailing

Oneerlijke concurrentie

Een goed fietsklimaat heeft invloed op hoeveel er gefietst wordt! Logisch? Een goed fietsklimaat is daarmee in het belang van de fietser! Logisch? Een goed fietsklimaat heeft baat bij een goed netwerk van fietsenwinkels die deugdelijke fietsen verkopen, goed onderhouden en vakkundig repareren! Logisch?

In Amersfoort wil de gemeente detailhandel in de periferie (o.a. industriegebieden) mogelijk maken. De vraag is of dat slim is. Nederland is reeds overbewinkeld. Nog meer winkelmeters zet de huidige detailhandel, die het al zwaar heeft, nog meer onder druk. Door online verkopen en doordat mensen steeds meer gaan delen en gebruiken i.p.v. bezitten is te verwachten dat er behoefte komt aan nog minder winkelmeters.

Grootschalige detailhandel trend

Gemeentes zoal die in Amersfoort zien grootschalige detailhandel als een trend die ze niet willen missen. Echter het effect van grootschalige detailhandel op de bestaande detailhandel is onwenselijk. Door de lagere huisvestingkosten op o.a. industriegebieden ontstaat oneerlijke concurrentie met bestaande winkelgebieden. Terwijl gezonde winkelgebieden essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving.

Ongunstig voor stedelijk winkelgebied

Het huidige netwerk aan fietsenwinkels zien hun omzet aan fietsen verplaatsen naar de grootschalige detailhandel. Met het ‘plakken van banden’ kunnen zij de huur echter niet ophoesten. Er zullen daardoor fietsenwinkels verdwijnen met als gevolg een verslechtering van het fietsklimaat. Een slechter fietsklimaat betekent dat er minder gefietst zal worden. Hierdoor wordt de stad minder goed bereikbaar, minder schoon en zijn haar inwoners minder gezond. Logisch!

Samenwerking winkels

Met de gezamenlijke fietsenwinkels in Amersfoort en omstreken brengen we deze visie vol passie en volharding onder de aandacht bij de lokale politiek. Tegen de tijd dat deze Tweewieler bij u op de mat valt is duidelijk geworden wat de gemeente heeft besloten. Hier op tweewieler.nl  houd ik u graag op de hoogte.

Reageer op dit artikel