blog

Fuck the bonus

Retailing

Fuck the bonus
Eugen blogt over de Clicks versus de Bricks.

Een vertegenwoordiger adviseerde mij om in het vierde kwartaal van 2013 geen fietsen meer in te kopen. We hadden de bonus voor 2013 al gehaald en hij adviseerde mij daarom om weer in het eerste kwartaal flink in te kopen en te gaan voor de bonus voor 2014. Ik vond het nobel van hem, maar dacht ‘waar gaat het heen?’.

We leven in een tijd waarin de bonuscultuur maatschappelijk wordt afgekraakt. Dit lijkt onderdeel van een grotere trend waarin alles wat onzuiver is moreel wordt opgeschoond. Ik vind het dan ook opmerkelijk dat leveranciers in de fietsenbranche op massale schaal bonussen introduceren in hun marge systemen.
Voordat u denkt dat dit een populistisch betoog is, wil ik graag stilstaan bij de inhoud. Bonussen zijn een beloning voor een bepaalde prestatie. Op zich niets mis mee. Een extra aanmoediging om je in te spannen werkt positief. Waar gaat het dan fout? Bonussen worden in de praktijk niet zelden een doel op zich en daarbij worden andere belanghebbende zaken terzijde geschoven. Met andere woorden, wat positief begint, heeft negatieve bijwerkingen.
Het is veel interessanter en logischer om te kijken of we op een andere manier waarde kunnen toekennen aan wat we voor elkaar én voor de consument betekenen. Als de retailer en de leverancier zich met dat doel voor ogen met elkaar verbinden, dan is het ook logisch dat ze samen profiteren van het resultaat. Bijvoorbeeld in de vorm van een winstdeling in plaats van een bonus.

Reageer op dit artikel