blog

Synergie op de winkelvloer

Retailing

Synergie op de winkelvloer

Ik geloof in synergie. Ik geloof dat één en één drie kan zijn, of tien of zelfs duizend! Ik geloof dat als je ergens energie in stopt er iets moois kan gebeuren. Ik geloof dat als je daarbij niet alleen aan jezelf denkt maar ook oprecht de waarden en belangen van de ander belangrijk vindt er nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

En dan niet vanuit de motivatie dat het strategisch slim is om het zo aan te pakken. Nee, als je er oprecht in gelooft ontstaat er vaak iets beters dan een slap compromis waarin alle betrokken partijen een beetje tevreden zouden moeten zijn.
Wat heeft dit met de winkelvloer te maken? Alles! Dag in dag uit word ik geconfronteerd met ogenschijnlijk tegenovergestelde belangen. Een klant wil meer inruil. Een medewerker wil graag minder werken omdat hij vader wordt. Een leverancier wil graag meer fietsen aan mij verkopen dan ik denk te kunnen verkopen.

Geen wellesnietesstrijd

In al deze gevallen wordt het een welles-nietes strijd, een discussie over wie er gelijk heeft met als gevolg ontevredenheid bij een van beide of bij allebei. Tenzij ik mijn best niet doe om er een win-win situatie van te maken. Dat kan iets moois opleveren. Zo kan de klant die meer inruil wil met onze hulp wellicht met particuliere verkoop nog meer geld voor zijn gebruikte fiets krijgen. Zo kan de medewerker die vader wordt zijn kwaliteiten wellicht anders gaan  inzetten en zich daarmee op een andere manier verdienstelijk maken voor ons bedrijf. Er daar zelf heel gelukkig van worden door bijvoorbeeld onze website te onderhouden op een voor hem geschikt moment. Misschien kan de leverancier in kwestie voor ons een training op de winkelvloer organiseren waardoor we de gemiddelde verkoopprijs omhoog krijgen en er toch meer wordt omgezet.

Teleurgesteld in leverancier

Lukt dit altijd? Nee, natuurlijk niet! Bij sommige mensen vind ik de aansluiting niet en in het ergste geval denk ik dat we de aansluiting hebben maar blijkt het achteraf van niet. Zo ben ik laatst zo enorm teleurgesteld in een leverancier waarvan ik echt dacht dat we synergie hadden. Zonder enige vorm van dialoog vooraf werd mij meegedeeld dat er een dealer bij komt in mijn exclusieve verzorgingsgebied. We gaan als een speer met deze leverancier, we hebben een klik, maken dingen mogelijk en hebben jaar op jaar stevige groei,  in 2012 40%. Ik kan er gewoonweg niet met mijn verstand bij!

Na zo’n actie baal ik enorm en voel mij in mijn diepste kernwaarde geraakt. Ga ik het daardoor in het vervolg anders doen? Nee! Als je eenmaal echt hebt ervaren hoe het is om synergie te bereiken dan doe je het nooit meer voor minder. En dat geldt niet alleen op de winkelvloer!

Met sportieve groet,
Eugen Uppelschoten

Reageer op dit artikel