artikel

TWIN-project krijgt groen licht

Retailing

TWIN-project krijgt groen licht
Annick Roetynck (links) doet de pr en communicatie, Ramon Salceda (Tweewieler Academy) coördineert het TWIN-project.

De Tweewieler Academy speelt een centrale rol bij de inventarisatie op Europees niveau wat de status is van de e-bike opleidingen en trainingen in Europa. Het project waarbinnen dit gebeurt heet TWIN, wat staat voor Twowheel Innovation Network. De Nederlandse overheid heeft de subsidie voor TWIN goedgekeurd.

Binnen het TWIN-project wordt de haalbaarheid van een European Twowheel Academy onderzocht. In Nederland en bijvoorbeeld Denemarken zijn de tweewieleropleidingen goed geregeld, maar in landen als Tsjechië en Litouwen staan die nog in de kinderschoenen. Nu het groene licht is gegeven, kan met het echte werk worden begonnen.

Trainingen ontwikkelen

Op basis van een compleet competentieprofiel dat in 2013 is vastgesteld binnen de voorganger van TWIN, het EFI (Bike Framework Inventory) project, zullen de Europese partners van de initiatiefnemers van EFI en TWIN daadwerkelijke trainingen ontwikkelen. De partners zijn: de nationale trainingsinstituten Tweewieler Academy (Nederland), CELF (Denemarken) en Syntra West (België), het Nederlandse kenniscentrum Pro Work en voormalig Algemeen Secretaris ETRA Annick Roetynck. Zij zal de pr en communicatie doen.

Assessment tool en trainingspakket

In de eerste fase zullen de partners werken aan een tool waarmee elke opleidingsinstituut in Europa de bestaande kennis over elektrische fietsen van dealers en monteurs kan beoordelen. Dat onderzoek stelt het opleidingsinstituut in staat om eventuele lacunes op te sporen in hun kennis en het aanbod. Een speciaal trainingspakket met op maat gemaakte trainingen dient om deze kloven te overbruggen. Bij afsluiting van het project eind 2015 zal een workshop voor alle Europese opleidingsinstituten worden georganiseerd om de werking van de assessment tool te laten zien en de ontwikkelde e-biketrainingen te presenteren.

Wiel niet opnieuw uitvinden

De TWIN-partners beschouwen dit project als een eerste stap in een langetermijnproces. Hun uiteindelijke doel is om een European Twowheel Academy op te richten, dat een platform biedt voor op Europees niveau geharmoniseerde trainingen voor alle facetten van het tweewielerbedrijf. Dit zal de ontwikkeling en implementatie van tweewielertrainingen aanzienlijk vergemakkelijken in Europese lidstaten waar nog geen trainingen beschikbaar zijn, of waar die onvolledig zijn of nog moeten worden bijgewerkt. Die hoeven zodoende het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Europees certificeringsysteem

Voor dealers en monteurs zal de invoering en verbetering van de opleidingen hun competenties naar een hoger niveau brengen en hen in staat stellen om zich professioneler op te stellen naar de markt. Het systeem wordt officieel erkend door middel van een Europees certificeringsysteem. Tot slot zal het Europese platform ook worden ingebed in een Europese BrancheKwalificatie-structuur. Deze bevat een geharmoniseerde kwalificatiestructuur zodat een diploma ‘tweewielertechnicus’ verkregen in, zeg Kroatië, gelijk is aan hetzelfde diploma behaald in Zweden. Het concept van de Europese Twowheel Academy en het certificeringsysteem zal in het TOI (Transfer of Innovation) project worden vastgesteld.

Informatie

Tweewieler Academy doet de coördinatie van het TWIN-project. Neem voor meer informatie contact op met Ramon Salceda (r.salceda@innovam.nl, telefoon 030 60 87 952).

Reageer op dit artikel