Specialistenwerk: accurevisie in praktijk

Is accurevisie een verstandig alternatief voor een nieuwe accu? Steeds meer consumenten en daarmee ook dealers vinden van wel en accurevisiebedrijven...