De column van Rolf Timmerman in Agualiteiten slaat 'de spijker op de gevoelige snaar'.