nieuws

Forse boetes voor webshops Tom te Riele blijven gehandhaafd

Ondernemen 3776

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt het terecht dat toezichthouder ACM webwinkel T.O.M. in 2016 een boete van in eerste instantie een half miljoen euro heeft opgelegd. De boete werd aan de webwinkel, van onder andere Tom te Riele, opgelegd voor het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen door de webwinkel.

Forse boetes voor webshops Tom te Riele blijven gehandhaafd
Foto: T.O.M. BV

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bracht in 2016 aan het licht dat T.O.M. structureel consumenten misleidde. Webwinkel T.O.M. heeft meerdere webwinkels als Internet-Bikes, Internet-Toys, Internet-Sport&casuals en Internet-Sportclubs. Volgens ACM verstrekte de webwinkels in 2015 onjuiste en misleidende informatie over het recht van ontbinding van aankopen via haar webwinkel. Hiermee werden consumenten volgens ACM op het verkeerde been gezet.

T.O.M. overtrad regels kopen op internet

Volgens  ACM overtrad T.O.M. de regels voor het kopen op internet bewust. Om consumenten die online aankopen doen de kans te geven zich goed te oriënteren, geldt het recht op annulering: binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de aankoop mag de consument zonder opgave van redenen annuleren. ACM concludeerde dat T.O.M. niet vanzelf tot uitbetaling overging als de consument rechtsgeldig zijn aankoop had geannuleerd. Dat deden ze omdat de consument zijn bankrekeningnummer niet had vermeld op het retourformulier. Wanneer de consument zelf aan de bel trok waar zijn geld bleef, kreeg hij terugbetaald in de vorm van een waardebon. Alleen consumenten die daarmee geen genoegen namen, kregen uiteindelijk het aankoopbedrag in geld terugbetaald. Maar dat gebeurde dan niet binnen de gestelde termijn. Ook werden de bezorgkosten vaak niet terugbetaald. “Het bedrijf zette de consument op het verkeerde been door onjuiste en misleidende informatie te verstrekken over hun recht op geld terug bij annulering. Zo kregen consumenten te horen dat zij hun retourzending niet volgens de juiste procedure hadden aangeboden of dat deze niet kon worden verwerkt omdat de consument op het retourformulier zijn bankrekeningnummer niet had vermeld”, aldus ACM destijds.

Boete van 125.000 euro voor eigenaren

Naast de boete heeft de ACM de feitelijk leidinggevenden ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 125.000 euro van de boete omdat zij direct verantwoordelijk waren voor de overtredingen. De betrokkenen hebben in 2016 al bezwaar aangetekend tegen het besluit, maar ACM verklaarde de bezwaren ongegrond. Wel zijn de boetes verlaagd na een rechtszaak. Zo ging de boete van een half miljoen naar 250.000 euro. Tegen dat vonnis werd zowel door T.O.M. als ACM hoger beroep ingesteld.

Uitspraak College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Uit de laatste uitspraak van 5 februari jl. blijkt dat de boetes niet van tafel gaan. ACM heeft volgens het College voldoende bewijs geleverd dat de onderneming een misleidende handelspraktijk voerde. Ook komt het College tot de conclusie dat de onderneming veel klanten door middel van een waardebon heeft terugbetaald, terwijl die consumenten niet met een waardebon hadden betaald en ook niet met dat betaalmiddel hadden ingestemd. Het College heeft de boete voor T.O.M., mede vanwege eerdere publiciteit rond deze zaak – vastgesteld op 150.000 euro, en die van de leidinggevenden op 100.000 euro. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste rechterlijke instantie voor deze zaken, dus is niet opnieuw beroep mogelijk.

Bron: Emerce Legal

Lees ook

Half miljoen boete voor webshops Tom te Riele
Tom te Riele vecht boete aan

 

Reageer op dit artikel