nieuws

Nieuwe cao MvT: extra voordeel jongeren

Ondernemen 3117

BOVAG en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bedrijfstak MvT (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven).

Nieuwe cao MvT: extra voordeel jongeren

De nieuwe cao MvT heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 november 2018. Er is samen met de vakbonden gekozen voor 2 nominale salarisverhogingen: 81 euro per maand op 1 februari 2019, en 83 euro per maand op 1 februari 2020. De keuze voor een vast bedrag in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van de BOVAG-leden.

Jongeren extra beloond in nieuwe cao MvT

Met name jongere medewerkers worden extra beloond in het principeakkoord. Die gaan er percentueel meer op vooruit dan mensen die boven cao betaald worden. Daarmee moet de sector extra aantrekkelijk worden voor instromers en jongeren. Omgerekend is de loonkostenstijging gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis, gedurende de looptijd van de nieuwe cao.

Generatiepact

Verder is in het principeakkoord afgesproken om het voor oudere werknemers vanaf 60 jaar mogelijk te maken geleidelijk minder te gaan werken, het zogenoemde generatiepact. De werkgever kan een subsidie ontvangen voor iedere werknemer die gebruik maakt van het generatiepact mits hiervoor een nieuwe medewerker een contract krijgt.

Duurzame inzetbaarheid

Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. En dan niet alleen voor ouderen, maar voor alle medewerkers, gedurende hun hele carrière. De focus van OOMT verschuift daarom de komende periode nog verder in die richting.

Werken op zaterdag

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Dit is een mooie uitkomst, waarmee de werknemers de waardering krijgen die ze verdienen. We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht werken op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver. Wel hebben we in het principeakkoord afgesproken dat BOVAG en vakbonden daar gezamenlijk nader onderzoek naar doen en samen voorstellen gaan maken om dat in een volgende cao mee te nemen.”

Het principeakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. BOVAG legt het principeakkoord formeel voor aan het verenigingsbestuur.

Reageer op dit artikel