nieuws

Dealervereniging: teken contract met Gazelle niet

Ondernemen 4049

De Gazelle dealervereniging is het absoluut niet eens met de nieuwe dealerstrategie 2020 die Gazelle onlangs aan het bestuur van de vereniging presenteerde. Ook in het dealercontract wat daaruit volgt, kan de vereniging zich niet vinden. Dealers wordt geadviseerd om af te wachten met het tekenen van enige overeenkomst met Gazelle.

Dealervereniging: teken contract met Gazelle niet

Eén en ander blijkt uit een informatiebrief die de Gazelle dealervereniging stuurde naar haar leden, de Gazelle-dealers. In de brief schrijft het bestuur dat ze zich grote zorgen maakt over de drastische aanscherping van het beleid door Gazelle en de consequenties die deze overeenkomst zal kunnen hebben voor tweewielerbedrijven.

Vijf harde voorwaarden

De dealervereniging heeft naar aanleiding van de gepresenteerde dealerstrategie 2020 vijf voorwaarden benoemd waaraan een goede strategie en bijbehorend dealercontract moet voldoen. Hierover wil ze in 2019 in gesprek met Gazelle. De eerste voorwaarde is dat de overeenkomst wederkerig is, dus rechten en plichten voor zowel de dealer áls Gazelle omvat. Tweede voorwaarde is dat er sprake is voor een fatsoenlijk dealermodel voor de dealer, waarbij ook in de toekomst investeringen terugverdiend kunnen worden.

Onafhankelijkheid dealer gewaarborgd

Vervolgens stelt de vereniging – als derde voorwaarde richting Gazelle – dat de dealer onafhankelijk moet blijven in de keuze van zijn toeleveranciers en dus met andere leverancier dan Gazelle mag samenwerken. Vierde voorwaarde is dat de dealerpositie niet onder druk mag komen te staan, ook niet als Gazelle rechtstreeks zou willen verkopen aan de klant.
De laatste en vijfde voorwaarde die de dealervereniging stelt, is dat de juridische principes in het contract kloppen. Illustratief noemt het bestuur van de dealervereniging opzegtermijnen die recht doen aan de belangen van de dealer. Verder moeten belangrijke contractwijzigingen in overleg met de dealervereniging plaatsvinden.

Juridische check door Bovag

Inmiddels heeft de dealervereniging het dealercontract juridisch laten checken door de Bovag en volgt daarover op korte termijn een gesprek met Gazelle. In afwachting van de uitkomst van dit gesprek met Gazelle adviseert de vereniging haar leden geen overeenkomst met Gazelle te tekenen.

Reageer op dit artikel