nieuws

Accell overweegt verkoop Amerikaanse activiteiten

Ondernemen 838

Amerika is geen core-business meer voor Accell. De activiteiten daar worden geherstructureerd en voortgezet als afzonderlijke activiteit of mogelijk zelfs verkocht. Met de operatie wil het bedrijf het verlies uit de Amerikaanse activiteiten – 20 miljoen euro in 2018 – een halt toeroepen.

Accell overweegt verkoop Amerikaanse activiteiten

Accell Group N.V. presenteert nieuwe stappen om haar fiets- en onderdelenbedrijf beter te laten presteren en meer op de consument gericht te krijgen. Essentiële stap daarbij is dat het bedrijf zich volledig gaat focussen op de Europese activiteiten en de activiteiten in Amerika in een apart bedrijf onder gaat brengen of verkopen. Met deze stap wil Accell een halt toeroepen aan het verlies uit haar Amerikaanse activiteiten. Accell is overigens niet de enige fabrikant die het lastig heeft in de VS.

Van 57 naar 31 miljoen bedrijfsresultaat

De Amerikaanse activiteiten drukten het resultaat van Accell in 2018 flink. Tot en met november behaalde het bedrijf zonder de Amerikaanse activiteiten 6% omzetgroei (1% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder) en een bedrijfsresultaat van 57 miljoen euro. Amerika en buitengewone lasten (6 miljoen euro) drukten dit resultaat met maar liefst 26 miljoen euro naar 31 miljoen euro.

Ton Asbeek: vertrouwen

CEO Ton Anbeek over het besluit om de Amerikaanse activiteiten te herstructureren of stoppen: “We moeten aanwezig zijn waar de vraag is. We zien dat onze kernactiviteiten zeer effectief zijn in de meeste markten waar we zitten. Het resultaat is groei en goede marges. We hebben besloten onze Amerikaanse activiteiten voort te zetten als non-core. In de komende zes tot negen maanden heroverwegen we die activiteiten en moeten we hierover een besluit nemen. Tegelijkertijd moeten we de resultaten verbeteren. Alhoewel het overwegen van de toekomstige opties voor de VS onze aandacht zal vragen, verwachten we dat deze maatregelen ons in staat zullen stellen ons meer te richten op de verdere uitvoering van onze groeistrategie. Gezien de onderliggende resultaten van het bedrijf hebben we er vertrouwen in dat we de juiste stappen nemen.”

2022: 1,5 miljard euro omzet

Zonder de activiteiten in de VS heeft Accell Group er alle vertrouwen in dat ze haar doelen voor 2022 gaat realiseren:

  • Omzet: 1,4 tot 1,5 miljard euro middels autonome, e-commerce groei en acquisities
  • Toegevoegde waarde/omzet: > 31%
  • Bedrijfsresultaat/omzet: 8%
  • Handelswerkkapitaal/omzet: <25%
  • Return On Capital Employed (ROCE): 15%

 

Reageer op dit artikel