nieuws

Aanmelden voor Accell Dealervereniging moet voor 1 januari 2019

Ondernemen 903

Accell verwacht dat al hun dealers per 1 januari 2019 lid worden van de Accell Dealervereniging. De dealervereniging heeft als doel om de samenwerking tussen fabrikant en dealers te verbeteren en de onderhandelingspositie van dealers versterken. BOVAG roept dealers op zich snel aan te melden.

Aanmelden voor Accell Dealervereniging moet voor 1 januari 2019

BOVAG heeft dit najaar het initiatief genomen tot de oprichting van de dealervereniging en heeft geholpen bij de totstandkoming ervan. BOVAG blijft de dealervereniging ondersteunen en faciliteert onder andere informatiebijeenkomsten. Tijdens de afgelopen dealershows van Accell werd bekendgemaakt dat Accell van alle dealers verwacht dat ze per 1 januari 2019 lid worden van de Accell Dealervereniging.

Officieel overlegorgaan

In het dealercontract is de Accell Dealervereniging als officieel overlegorgaan benoemd. Ook is daarin vastgelegd dat Accell en de Accell Dealervereniging zich inspannen om samen tot overeenstemming te komen bij overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de samenwerking tussen Accell en dealers.

Verplichting is positief

Dat het lidmaatschap verplicht is gesteld, is volgens BOVAG positief voor dealers. “Als alle Accell-dealers lid zijn, kan een sterke vereniging worden gebouwd waarin de belangen van alle dealers, en dus niet een beperkt deel van het dealernetwerk, worden behartigd.” Registreren kan op de speciale website van de Accell Dealervereniging. Daar vindt u ook meer informatie.

Voordelen van de Accell Dealervereniging voor dealers:

  • betere onderhandelingspositie;
  • samen meer invloed dan alleen;
  • eerlijk en democratisch: grote en kleine dealers hebben evenveel invloed (stemrecht);
  • betere afstemming en communicatie tussen dealers onderling en tussen Accell en de dealers;
  • dealers kunnen initiatief nemen en visie tonen.

Lees ook

9 veelgestelde vragen over de Accell Dealervereniging

Reageer op dit artikel