nieuws

9 veelgestelde vragen over Accell Dealervereniging

Ondernemen 1977

Betaalt Accell de dealervereniging? Hoe kan ik mijn wensen laten horen? Is de dealervereniging onderdeel van BOVAG? BOVAG geeft in dit artikel antwoord op de 9 meest gestelde vragen van fietsretailers.

9 veelgestelde vragen over Accell Dealervereniging
Accell stelt vanaf 2019 het lidmaatschap van de Accell Dealervereniging verplicht voor alle dealers. Foto testbaan De Fietser, Tweewieler

1. Is lidmaatschap van de Accell Dealervereniging verplicht?

Ja. Accell stelt vanaf 2019 het lidmaatschap van de Accell Dealervereniging verplicht voor alle dealers in het nieuwe dealercontract. Aanmelden kan via www.accelldealervereniging.nl.

2. Ik ben maar een kleine dealer. Wat heb ik straks in te brengen?

De Accell Dealervereniging is democratisch van opzet. Ieder lid heeft één stem, ongeacht de grootte van zijn of haar bedrijf. Uw stem is dus net zo veel waard als die van elk ander lid

3. Gaat de dealervereniging de wil van Accell aan mij opleggen?

Nee. De Accell Dealervereniging is een vereniging van en voor dealers die opkomt voor de belangen van het gehele dealernetwerk. De Accell Dealervereniging – vertegenwoordigd door het bestuur – is het officiële overlegorgaan van Accell. Als het bestuur namens de leden afspraken maakt met Accell, dan houdt zij rekening met de meningen en de belangen van de achterban. Ieder lid heeft inspraak. Afspraken die met Accell worden gemaakt, gelden voor alle dealers van Accell.

4. Wie komen er in het bestuur? Heb ik daar iets over te zeggen?

De statuten bepalen dat de Accell Dealervereniging een democratische organisatie is. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie; alle leden mogen vervolgens stemmen op de kandidaat van hun keuze tijdens een algemene ledenvergadering. De meeste stemmen gelden. Bij de oprichting is in eerste instantie een bestuur van vijf personen samengesteld. Gekeken zal worden of de samenstelling nog wordt aangepast of uitgebreid.

5. Hoe kan ik mijn wensen laten horen binnen de Accell Dealervereniging?

Het gekozen bestuur van de Accell Dealervereniging stelt jaarlijks een agenda en een begroting op. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden die gepresenteerd aan de leden en kunnen de leden die goed- of afkeuren en het bestuur een bepaald mandaat afgeven. Leden kunnen hun mening en wensen kenbaar maken aan het bestuur, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, bijeenkomsten of andere gelegenheden. Het is ook erg belangrijk dat de leden in contact blijven met het bestuur. Hoe groter de betrokkenheid van de leden, hoe beter het bestuur de belangen van de leden kan behartigen.

6. Zijn bedrijven die geen BOVAG-lid zijn ook aangesloten bij de Accell Dealervereniging?

Ja, alle Accell-dealers zijn in beginsel vanaf 2019 lid van de dealervereniging. Lidmaatschap is verplicht gesteld aan dealers door Accell. Eindigt het dealerschap, dan eindigt automatisch ook het lidmaatschap van de dealervereniging.

7. Is de Accell Dealervereniging onderdeel van BOVAG?

Nee. De Accell Dealervereniging is een onafhankelijke vereniging van dealers van Accell. BOVAG ondersteunt de dealervereniging wel met onder meer juridische diensten. Er is echter geen formele of financiële afhankelijkheid.

8. Zorgt de Accell Dealervereniging ervoor dat ik mijn Accell-dealerschap kan behouden?

De Accell Dealervereniging heeft tot taak de algemene belangen van het gehele dealernetwerk te behartigen. De dealervereniging heeft niet tot taak om de belangen van een individuele dealer te verdedigen. Wel kan de dealervereniging goede uittreedmogelijkheden bepleiten bij Accell voor dealers die het netwerk moeten verlaten.

9. Betaalt Accell de dealervereniging?

Nee, de Accell Dealervereniging is financieel, bestuurlijk en inhoudelijk onafhankelijk van Accell. De contributie voor de dealervereniging wordt door Accell ingehouden op de vierkantemetervergoeding die Accell aan dealers uitbetaalt. Accell maakt dus wel een bedrag over aan de dealervereniging, maar de fabrikant doet dat namens de dealers.

Reageer op dit artikel