nieuws

Werken op zaterdag struikelblok bij cao-onderhandelingen

Ondernemen 1850

BOVAG en de vakbonden zijn momenteel in onderhandeling over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT). Struikelblok is het werken op de zaterdag. De afstand tussen de 2 organisaties blijkt niet te overbruggen, is de conclusie na de 3e onderhandelingsronde.

Werken op zaterdag struikelblok bij cao-onderhandelingen

De vakbonden weigeren de wens van BOVAG in te willigen om van de zaterdag een normale werkdag te maken. Na de eerste twee verkennende gesprekken bleek al dat de vakbonden en BOVAG uit elkaar lagen, maar de sfeer waarin gesproken werd was goed. Dat gaf tot nu toe hoop op een goede afloop. Op verschillende punten zoals het generatiepact voor oudere werknemers en afspraken over opleiding en ontwikkeling, hogere vergoeding voor werken in de nacht bij rijwielstallingen kwamen de onderhandelaars vandaag wél dichter bij elkaar, maar de zaterdag bleek onoverbrugbaar.

Onbegrijpelijk dat de vakbonden vasthouden aan oude tradities en weigeren vooruit te kijken

6 dagen inroosteren, ook op zaterdag

Vakbonden blijven de wens van BOVAG om in de cao een 6-daagse werkweek af te spreken, afwijzen. BOVAG wil werkgevers en werknemers binnen de cao meer ruimte geven om ook de zaterdag op te kunnen nemen in het 5-daagse werkrooster. Deze wens komt niet alleen van werkgevers, maar ook van diverse medewerkers zelf, die bijvoorbeeld graag doordeweeks eerder vrij willen zijn, of een vrije dag willen om bijvoorbeeld bij kinderen te kunnen zijn.

Zaterdagwerk normaal in automotive

Bovendien bestaat deze regeling in de huidige cao al lang voor autoverkopers, autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, stationsrijwielstallingen en brandstofverkooppunten. BOVAG vindt het onbegrijpelijk dat dit soort afspraken voor de ene functiegroep of branche al standaard zijn en voor andere, zoals het technische personeel in dezelfde branche niet. De onverzettelijkheid van de vakbonden op dit punt is voor BOVAG onacceptabel. Afspraken over zaterdag werken zijn heel gebruikelijk.

Vasthouden aan achterhaalde tradities

Onderhandelaar Fedde Monsma van BOVAG: “Onbegrijpelijk dat de vakbonden vasthouden aan oude tradities en weigeren vooruit te kijken. Terwijl er momenteel in vele branches, zowel binnen de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche als daarbuiten, in het verleden en recent zoals bij de beveiligingsbranche wel afspraken over zaterdag als gewone werkdag zijn gemaakt.”

Hoe nu verder?

Er staat nog een vierde onderhandelingsronde gepland over anderhalve week. Maar de sleutel tot een cao ligt nu bij de vakbonden. BOVAG is van mening dat vakbonden nu aan zet zijn om bereidheid te tonen om over zaterdagwerken afspraken te maken zoals BOVAG deze voorstelt.

In 2014 gingen de cao-onderhandelingen ook niet van een leien dakje

Lees meer berichten over BOVAG

Reageer op dit artikel