nieuws

BOVAG stelt vragen bij nieuw Accell dealercontract

Ondernemen 1791

Dealers van Accell krijgen vanaf deze week het nieuwe contract voor 2019 aangeboden. Een van de voorwaarden is dat alle dealers lid moeten worden van de Accell Dealervereniging van BOVAG. Het contract van Accell werd in overleg met BOVAG op sommige punten verbeterd. Volgens BOVAG zijn er nog wel een aantal aandachtspunten waarover Accell en de Accell Dealervereniging op korte termijn in gesprek gaan.

BOVAG stelt vragen bij nieuw Accell dealercontract
Foto Jan van Dalen Fotografie

BOVAG noemt als een van die aandachtspunten uit het Accell dealercontract dat de overeenkomst een korte looptijd heeft van slechts één jaar. BOVAG vindt het bovendien erg belangrijk dat Accell meer duidelijkheid geeft over hun directe verkoopplannen en hun plannen over het dealernetwerk. De branchevereniging vraagt zich af uit hoeveel en wat voor soort dealers het netwerk straks bestaat.

Netwerkstrategie Accell

Met het oog de plannen van Accell om samen met dealers nieuwe testcenters te openen is het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt volgens BOVAG: “Accell geeft nu alleen voor korte termijn duidelijkheid, maar het ook is belangrijk dat dealers weten wat de netwerkstrategie en directe verkoopplannen van Accell zijn voor de lange termijn, waarbij een eerlijk en evenwichtig speelveld een belangrijke voorwaarde is. Accell heeft al aangegeven aan dat ze hierover graag met ons in gesprek gaat.”

Omzetontwikkeling in de gaten houden

BOVAG vraagt zich ook af of de minimale omzetgrenzen uit de nieuwe contracten haalbaar zijn voor de dealers. BOVAG: “Wij hebben Accell gevraagd de omzetontwikkeling goed te blijven volgen en indien het lijkt dat een relatief groot deel van de dealers moeite krijgt met het behalen van die ondergrenzen, dat men hierover in de loop van 2019 in gesprek gaat met de dealervereniging.” Accell heeft aangegeven dit te zullen doen.

Accell Dealervereniging

In het nieuwe contract is de Accell Dealervereniging als officieel overlegorgaan benoemd. Ook is in de contracten vastgelegd dat Accell en de Accell Dealervereniging zich inspannen om samen tot overeenstemming te komen bij overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de samenwerking tussen Accell en dealers. De Accell Dealervereniging is onlangs opgericht. Dealers kunnen zich sinds vorige week aanmelden als lid. BOVAG: “Het is belangrijk dat dealers zich registreren, want Accell stelt een lidmaatschap bij de dealervereniging verplicht voor alle dealers. En dat is positief, want als alle Accell-dealers lid zijn, kan een sterke vereniging worden gebouwd waarin de belangen van alle dealers, en dus niet een beperkt deel van het dealernetwerk, worden behartigd.

Professioneel selectief dealernetwerk

Pieter Jan Rijpstra, Head of Sales & Service bij Accell: “Met de nieuwe dealerovereenkomst gaan we de volgende fase in van het realiseren van een professioneel selectief dealernetwerk. We hebben daarbij goed geluisterd naar de reacties op de voor 2018 aangeboden dealerovereenkomst en daarin al op voorhand de nodige zaken aangepast. In de brief waarmee we de nieuwe overeenkomsten aan de dealers toesturen worden deze keurig opgesomd. Het constructieve overleg met de BOVAG hopen we te kunnen voortzetten met de dealervereniging zodra deze actief is.”

Verbetering samenwerking tussen dealers en Accell

Maarten Akkers, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven: “BOVAG is erg blij dat de Accell Dealervereniging nu een feit is en dat dit ook vastgelegd is in het dealercontract. Deze nieuwe overlegstructuur lijkt de beste manier om de samenwerking tussen dealers en Accell te verbeteren. We zijn nu echt een serieuze gesprekspartner van Accell. Het is wel belangrijk dat dealers zich zo snel mogelijk registreren bij de dealervereniging.”

Vragen over nieuw contract

Alle dealers die bij BOVAG-lid zijn kunnen zich voor inhoudelijke vragen over contract melden bij Ledenadvies, via (030) 659 53 00 of mijn.bovag.nl/ledenadvies.

Informatiebijeenkomst op 13 november

De Accell Dealervereniging organiseert op 13 november een informatiebijeenkomst voor alle dealers in het BOVAGhuis in Bunnik. Daar geeft het bestuur van de Accell Dealervereniging uitgebreid uitleg over de plannen en geven ze antwoord op (eventuele) vragen. Ga voor meer informatie en om aan te melden naar www.accelldealervereniging.nl.

Reageer op dit artikel