nieuws

Afscheid van een BOVAG-icoon

Ondernemen 697

Hans Jeremiasse, oud-voorzitter van BOVAG Tweewielerbedrijven, is op 21 september 2018 overleden. Hij is decennialang zeer betrokken geweest bij de fietsensector. In zijn hoedanigheid als BOVAG-voorzitter heeft hij ook jarenlang aan de Redactiecommissie Tweewieler deelgenomen, iets wat we ons vandaag de dag nog herinneren en waarderen.

Afscheid van een BOVAG-icoon

Jeremiasse bekleedde van 1966 tot en met 2003 diverse bestuursfuncties binnen BOVAG. Van 1998 – 2003 was hij voorzitter van de toen geheten afdeling BOVAG Tweewielerbedrijven. Wim van Vliet volgde Hans Jeremiasse op als voorzitter BOVAG Tweewielerbedrijven (nu Fietsbedrijven). “Het was prachtig om hem op te mogen volgen. Ik belde hem in mijn periode als voorzitter nog regelmatig. Daar stond hij altijd voor open. ‘Hoe zou jij dit aanpakken?’, vroeg ik Hans dan. Hij hielp me altijd in al zijn wijsheid en jarenlange ervaring als BOVAG voorzitter. Hij gaf me goede steun.” Van Vliet noemt hem een ‘gedreven man bij BOVAG’.

Fusie BOVAG Tweewielerbedrijven en NCBRM

De inzet van Jeremiasse heeft uiteindelijk geleid tot het samengaan van BOVAG Tweewielerbedrijven en de Christelijke Bond van Rijwiel-/Motorhandelaren NCBRM. In Tweewieler november 2002 werd dit bekendgemaakt: ‘Op maandag 7 oktober jl. heeft de bijzondere ledenvergadering van NCBRM per 31 december nagenoeg unaniem besloten om de NCBRM per 31 december (2002) op te heffen en per 1 januari a.s. verder te gaan in de nieuw op te richten afdeling TWB-NCBRM.’ Een gedenkwaardig moment in de historie van de fietsenvakhandel. Vanuit zijn christelijke overtuiging wist hij de brug te slaan tussen de twee belangenorganisaties.

Altijd betrokken

Jack Oortwijn, oud-hoofdredacteur Tweewieler, memoreert Hans als volgt: “Hij was er altijd bij. Hij sloeg geen enkele vergadering van de redactiecommissie over, en had hierin een positieve bijdrage. Ook na zijn afscheid als BOVAG voorzitter bleef hij nog jarenlang betrokken bij de fietsenbranche. Bij alle samenkomsten en netwerkmomenten was hij van de partij.”

Foto's

Reageer op dit artikel