nieuws

Accell Dealervereniging in de startblokken

Ondernemen 1052

Accell Dealervereniging in de startblokken
Maarten Akkers gaf op het BOVAG Fietsbedrijven congres in januari dit jaar een update over de Accell Dealervereniging . Foto Tweewieler

BOVAG en Accell hebben de laatste weken belangrijkste stappen gezet op weg naar de oprichting van de Accell Dealervereniging. Enkele fietsondernemers zijn bereid gevonden om het bestuur te vormen en de vereniging op te starten. Met Accell wordt onder meer gepraat over dealercontracten en directe verkoop aan consumenten.

Onderwerpen die bovenaan de lijst van de dealervereniging-in-oprichting en die heel belangrijk zijn voor de rol, de positie en het verdienmodel van de dealer zijn:

  • Inhoud van de dealercontracten;
  • KPI’s;
  • Afspraken over de rechtstreekse verkoop door Accell;
  • Data;
  • Garantieprogramma.

Dataconvenant verduidelijkt

In de tussentijd heeft Accell in een brief aan BOVAG ook bepaalde belangrijke zaken uit het dataconvenant verduidelijkt en genuanceerd ten gunste van de dealers.

We zijn blij met de wijzigingen die we hebben kunnen realiseren met betrekking tot het dataconvenant

Actieplan dealervereniging

In de zomer stellen BOVAG en Accell het bestuur definitief samen. Deze vijf à zes personen maken een actieplan met de belangrijkste onderwerpen voor de komende tijd. Daarvoor wordt ook de RODI-uitslag gebruikt. Na de zomer informeert het nieuwe bestuur de dealers hierover, alsook over de manier waarop dealers zich bij de vereniging kunnen aansluiten. BOVAG begeleidt de oprichting van de dealervereniging en gebruikt daarvoor zijn ervaring uit autobranche en met de Gazelle-dealervereniging.

Mandaat dealervereniging

Vooruitlopend daarop maakt BOVAG met Accell afspraken over de (juridische) positie van de dealervereniging en over de overlegmatrix: welke onderwerpen bespreken we, namens wie en met welk mandaat, welke rechten en plichten voor beide partijen etc. Hierover worden nadere afspraken gemaakt.

Dataconvenant: positie dealer sterker

Totdat de dealerverenging is opgericht, vertegenwoordigt BOVAG de Accell-dealers. Zo heeft BOVAG afgelopen week met Accell aanvullende afspraken over het dataconvenant gemaakt, waarmee de positie van de dealer is verbeterd. Accell heeft hiertoe aan BOVAG een brief gestuurd met een aantal verduidelijkingen en nuanceringen van belangrijke zaken in het dataconvenant. Dealers kunnen richting Accell een beroep doen op de inhoud van deze brief. Deze brief kunnen BOVAG-leden opvragen bij BOVAG. Ook kunnen zij bij BOVAG terecht voor inhoudelijke vragen over het dataconvenant.

Goed overleg met Accell

Maarten Akkers, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven: “We hebben goed overleg met Accell gehad. Er was van beide kanten een positieve houding. We zijn ook blij met de wijzigingen die we voor de dealers hebben kunnen realiseren met betrekking tot het dataconvenant. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een goede overlegstructuur komt om dit soort dingen te borgen.”

Vervolgstappen

De ambitie van BOVAG is om in 2018 de dealervereniging oprichten en zo veel mogelijk leden aan te sluiten en een actieplan met speerpunten en prioriteiten vast te stellen. Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering in januari 2019 worden die plannen en de voorgestelde begroting besproken.

Lees hier meer artikelen over BOVAG en de dealerverenigingen.

Reageer op dit artikel