nieuws

Fiets hoog op agenda overheid

Ondernemen 1374

Fiets hoog op agenda overheid
Tijdens het Fietscongres werd via Whatsapp de Nationale Intentieverklaring Fietsdata ondertekend. Met deze intentieverklaring gaan een aantal stake holders waaronder Tour de Force en CROW Fietsberaad samenwerken om fietsdata breder beschikbaar te krijgen. Foto redactie Tweewieler

De ‘Nationale Intentieverklaring Fietsdata’ is op 21 juni tijdens het Fietscongres ondertekend. Eerder deze maand (juni 2018) kondigde staatssecretaris Van Veldhoven al een update van de Nationale Agenda Fiets aan.

Bij het updaten van de Nationale Agenda Fiets wil Van Veldhoven specifiek inzoomen op de doelstelling om in deze kabinetsperiode 200.000 extra fietsforensen te realiseren. Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor de fiets. Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen uitgetrokken. Voor de aanleg van fietsroutes komt 26 miljoen euro beschikbaar. Doelstelling van de overheid is om in 2020 20% meer fietskilometers te realiseren.

Investeren in 3 pijlers

Van Veldhoven opende het Fietscongres dat plaatsvond op 21 juni 2018 in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. “We gaan inzetten op 3 pijlers onder het fietsen. Deze zijn: het woon-werk per fiets stimuleren, de infrastructuur verbeteren, en zorgen dat de fiets in het verkeer een gelijkwaardige(r) positie krijgt aan die van de auto.” Dat laatste bijvoorbeeld door aanleg van fietsbruggen en fietssnelwegen of snelfietsroutes, tegenwoordig ‘doorfietsroutes’ geheten.

Nationale Intentieverklaring Fietsdata

Tijdens het Fietscongres werd via Whatsapp de Nationale Intentieverklaring Fietsdata ondertekend. Data is voor het maken van fietsbeleid onmisbaar. Met deze intentieverklaring gaan een aantal stake holders waaronder Tour de Force en CROW Fietsberaad samenwerken om fietsdata breder beschikbaar te krijgen.

Huurfiets vinden en groen licht krijgen

De data kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het stelt fietsers in staat om een huurfiets of een plek in het snel toenemend aantal stallingen te vinden, mee te doen aan een stimuleringsactie maar ook om via de app groen krijgen bij verkeerslichten.

Versnippering tegengaan

Nu zijn data vaak versnipperd en niet in standaard formats beschikbaar. In de Nationale Intentieverklaring Fietsdata worden afspraken gemaakt over het sneller en beter beschikbaar krijgen ervan. De Intentieverklaring krijgt brede ondersteuning van onderzoeksbureaus en op data gebaseerde diensten.

Betere diensten én beter beleid

Voor automobilisten leveren marktpartijen al langer betere diensten, bijvoorbeeld via een app, dankzij gebruik van data. Daarbij is data over fietsgebruik onmisbaar om de fiets als een volwaardig vervoermiddel in de verkeersmodellen te kunnen gebruiken. Beter toegankelijke fietsdata stelt overheden om het effect van maatregelen vast te stellen en om beter in te spelen op de groei van het fietsverkeer.

Verkeerslicht op groen bij nadering fietser

Tijdens het congres waren innovaties te zien voor de connected bike van de toekomst. Onder meer de al in gebruik zijnde Schwung app die een seintje stuurt naar het verkeerslicht als de fietser eraan komt om op groen te springen.

GPS in fiets

Het bedrijf Dynniq levert technologie voor intelligente verkeerssystemen, oftewel ITS (Intelligent Traffic System). Dynniq werkt samen met Conneqtech, AXA en Sparta om de technologie in de fiets te plaatsen. “Een mobiele telefoon kun je gemakkelijk verliezen of kwijt raken. Om het saver te maken, plaatsen we de technologie in de fiets,” vertelt Nancy Roos-Beukers van Dynniq.

Lees meer over de Sparta M8i ltd connected en de Sparta M8i teruggevonden op 1.350 km afstand.

Foto's

Reageer op dit artikel