nieuws

28% meer BBL’ers in mobiliteitsbranche

Ondernemen 1527

28% meer BBL’ers in mobiliteitsbranche

Bovag constateert een stijgende lijn in het aantal mbo-leerlingen dat via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) kiest voor de mobiliteitsbranche. Uit cijfers van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven blijkt dat dit schooljaar het segment Mobiliteit (onder andere auto- en fietstechnici) 7.549 BBL-leerlingen telt. Dat is 28% meer dan in schooljaar 2014-2015.

In vrijwel alle arbeidsmarktregio’s valt dit schooljaar een stijging ten opzichte van vorig jaar te noteren. Friesland, de regio’s Zwolle en Nijmegen, Haaglanden, Twente, Midden-Gelderland en Zeeland zien bijvoorbeeld allemaal een plus van (ruim) boven de 20% in het mobiliteitssegment. Behalve Midden-Limburg en Gooi- en Vechtstreek telt elke regio momenteel meer dan 100 BBL-leerlingen. Rijnmond is uitschieter met 423 leerlingen, gevolgd door West-Brabant (380) en Noord-Holland Noord (375).

Fiets wordt rijdende computer

Het aantal BBL-leerlingen Mobiliteit op mbo-niveau 3 steeg in 3 jaar tijd zelfs met 47% tot 4.247. Ondertussen is ook niveau 4 populair, met een toename van bijna 45% in diezelfde periode, naar 1.186 leerlingen. Volgens Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG, tonen de cijfers aan dat de jeugd warm loopt voor een technische baan in de branche. “Het is zeer bemoedigend om deze ontwikkelingen te zien. Ze lijken in tegenspraak met hetgeen we meermaals in de media lezen. Het aantal BBL-leerlingen neemt toe en ze hebben ook animo voor de hogere niveaus 3 en 4. Nu de autotechniek – zowel voor onderhoud en reparatie als voor schadeherstel – alsmaar complexer wordt en ook fietsen steeds meer op rijdende computers lijken, zijn deze jonge talenten meer dan welkom in onze sector.”

Tweewieler Academy

Eckhardt benadrukt dat ook Bovag zelf de handschoen oppakt in het faciliteren van opleidingen en het afleveren van voldoende gekwalificeerd personeel aan de branche. “Via intensieve samenwerking met Innovam en de ROC’s hebben we bijvoorbeeld een groot aantal Tweewieler Academies in het land gerealiseerd. Ook wordt ingespeeld op de vraag van ondernemers in regio’s waar het MBO-onderwijs geen mobiliteitsopleidingen meer aanbieden. Zo behouden we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Werken en leren

BBL is een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren, waarbij in de meeste gevallen een dag per week in de schoolbanken wordt doorgebracht en de rest van de dagen in een leerbedrijf. Tijdens de economische crisis kromp het aanbod van leerplekken bij auto- en fietsbedrijven, omdat er ook geen vacatures waren. Nu de economie is aangetrokken en de behoefte aan personeel weer groter wordt, neemt ook het aanbod van leerplekken toe.

Reageer op dit artikel