nieuws

BOVAG en Accell akkoord over aanpassingen in contracten

Ondernemen 2086

BOVAG en Accell akkoord over aanpassingen in contracten
Dit jaar op het Jaarcongres van de BOVAG stemde de meerderheid van de zaal al in met de oprichting van een Accell-dealervereniging. Foto Rianne van den Heuvel (Fotostudio 7)

BOVAG en Accell hebben een akkoord bereikt over de wijziging van een aantal essentiële onderwerpen in de nieuwe contracten voor dealers van de merken Batavus, Sparta en Koga. De partijen waren ruim een week in gesprek omdat de eerder toegezonden overeenkomsten volgens de branchevereniging niet evenwichtig genoeg waren.

Accell heeft nu tot tevredenheid van BOVAG wijzigingen doorgevoerd en nuances aangebracht; deze zijn vastgelegd in een brief die aan de dealers wordt verstuurd. De aanpassingen en verduidelijkingen in de dealercontracten voor dit jaar hebben betrekking op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals afspraken over directe verkoop van fietsen door Accell aan eindklanten en het verstrekken van klantgegevens door dealers aan de fabrikant na afloop van het dealercontract.

BOVAG richt Accell-dealervereniging op

Daarnaast zegt Accell toe toekomstige voorgenomen wijzigingen en andere belangrijke zaken tijdig te overleggen met een representatieve vertegenwoordiging van de dealers. BOVAG heeft inmiddels het initiatief genomen tot oprichting van een Accell-dealervereniging en tot het zover is, beschouwt Accell BOVAG als de vertegenwoordiger van de dealers.

Accell dataconvenant

Bovendien zullen Accell en BOVAG op korte termijn de inhoud van het nieuwe door Accell toegezonden dataconvenant vergelijken met het dataconvenant dat BOVAG en Accell in 2015 samen vormgaven. Als hieruit volgt dat aanpassingen in het nieuwe dataconvenant wenselijk zijn, heeft Accell toegezegd deze alsnog te zullen doorvoeren.

Oplossing voor alle partijen acceptabel

BOVAG is tevreden dat op zo’n extreem korte termijn overeenstemming over het aanpassen van een aantal kernpunten is bereikt. Na het eerste gesprek tussen vertegenwoordigers van BOVAG Fietsbedrijven en de directie van Accell afgelopen woensdag, volgde een informatiebijeenkomst voor de betrokken dealers. Daarna is in hoog tempo door beide partijen hard gewerkt aan een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Ook overleg over overeenkomst vanaf 1-1-2019

De wijzigingen, nuances en toevoegingen betreffen het dealercontract dat is voorgelegd voor de periode tot en met 31 december 2018, maar ook voor de inhoud van de overeenkomst die vanaf 1 januari 2019 gaat gelden, zullen Accell en BOVAG (dan wel het bestuur van de dealervereniging in oprichting) in overleg treden.

Lees ook BOVAG adviseert Accell-dealers oplettendheid bij nieuw dealercontract

 

Reageer op dit artikel