nieuws

BOVAG adviseert Accell-dealers oplettendheid bij nieuw dealercontract

Ondernemen 4513

BOVAG adviseert Accell-dealers oplettendheid bij nieuw dealercontract
Maarten Akkers, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven: ‘We hebben niet zorgvuldig met onze juristen naar de inhoud kunnen kijken. Ik vind het jammer dat Accell het op deze manier aanpakt, dat is niet in het belang van de relatie met de dealers’. Foto Fotostudio 7

Accell Benelux heeft een deel van haar dealers de afgelopen weken nieuwe dealercontracten opgestuurd. BOVAG is ongerust over zowel de inhoud van de overeenkomsten, als over de manier waarop Accell haar dealers onder druk zet. Accell reageert op het advies van BOVAG.

De branchevereniging is niet betrokken in overleg over de totstandkoming van de contracten en ontvangt veel vragen van haar leden. Woensdag 16 mei organiseert BOVAG een ingelaste informatiebijeenkomst voor zowel leden als niet-leden.

Contract Accell al verstuurd

Maarten Akkers, voorzitter van BOVAG Fietsbedrijven: ‘Accell heeft ons de afgelopen tijd gezegd dat het nieuwe contract nog niet gereed was. Nu blijkt het al verstuurd te zijn, zonder dat we zorgvuldig met onze juristen naar de inhoud hebben kunnen kijken en zonder dat we daarover met Accell hebben kunnen overleggen. Ik vind het erg jammer dat Accell het op deze manier aanpakt, dat is niet in het belang van de relatie met de dealers’.

Reactie Accell, Sten van der Ham

Sten van der Ham, regional director Accell Benelux, in een reactie: “Accell heeft begin dit jaar besloten haar distributiestrategie te wijzigen en in te zetten op hoogwaardige selectieve distributie voor haar merken Batavus, Koga en Sparta. Doelen zijn een versterking van het merkimago, hogere klanttevredenheid en het bevorderen van de fietsveiligheid. Om die reden zijn nieuwe dealercontracten ontworpen. Alle bestaande dealers zijn uitgenodigd deze dealercontracten met Accell aan te gaan. Deze contracten zullen voor veel dealers beschouwd worden als een grote overgang ten opzichte van het verleden, toen Accell feitelijk in veel gevallen uitsluitend werkte met jaarafspraken.”

Accell: contracten bieden meer houvast

Van der Ham: “Accell is ervan overtuigd dat de dealers, nadat zij de contracten goed hebben bekeken, zich zullen realiseren dat deze hen veel meer houvast geven dan in het verleden. Niemand is verplicht de nieuwe contracten met Accell aan te gaan, maar Accell vertrouwt erop dat de dealers zullen beseffen dat deze met name ook in hun eigen belang zijn.”

Deadline opschuiven

BOVAG heeft Accell gevraagd of ze de deadline voor het ondertekenen van de contracten wil opschuiven totdat BOVAG goed naar de inhoud van de contracten heeft kunnen kijken en totdat er overeenstemming over de inhoud is bereikt. Tot die tijd adviseert ze haar leden die een contract hebben ontvangen oplettend te zijn en zorgvuldig te overwegen of men de overeenkomst op korte termijn wil  ondertekenen. ‘Het is niet ondenkbaar dat de inhoud op sommige punten nog wordt verbeterd als onze juristen met Accell in gesprek gaan’, aldus Akkers. Accell geeft bij het contract aan dat dealers die niet voor de deadline reageren geen recht hebben op een nieuw dealercontract. Dit nieuwe dealercontract loopt echter tot 1 januari 2019. Als Accell de huidige handelsrelatie met een dealer wil beëindigen, moet daarbij de contractuele opzegtermijn van 6 maanden worden gehanteerd.

Belangrijke aandachtspunten

BOVAG heeft pas deze week de contracten van Accell ontvangen en de huisjurist een eerste inventarisatie laten uitvoeren. In de nieuwe contracten staan onder andere afspraken over voor dealers essentiële onderwerpen, bijvoorbeeld over het gebruik van klantdata en de mogelijkheden voor direct sales. Er is direct contact gezocht met Accell en de BOVAG-leden zullen worden geïnformeerd over de vooruitgang en de uitkomsten. Accell-dealers die lid zijn van de branchevereniging kunnen voor vragen en advies altijd met BOVAG Ledenadvies contact opnemen.

Bijeenkomst 16 mei

Gezien de urgentie en de grote impact op vele ondernemers, nodigt BOVAG alle Accell-dealers, zowel BOVAG-leden als niet-leden, uit voor een bijeenkomst op woensdag 16 mei om 20.00 uur in het BOVAGhuis in Bunnik. De BOVAG-juristen geven dan hun visie op de nieuwe contracten en gezamenlijk kunnen eventuele vervolgstappen worden besproken. U kunt zich aanmelden via Fiets@BOVAG.nl, graag daarbij ook aangeven met hoeveel personen u verwacht deel te nemen. De bijeenkomst is kosteloos, we verwachten rond 21.30 uur af te ronden.

Reageer op dit artikel